Persbericht: Meldpunt klachten bij aanleg golfbaan door Loogman.

19-01-2011 11:30 19-01-2011 11:30

Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuwe golfbaan in de Bovenkerkerpolder in Amstelveen. Dit tot groot ongenoegen van een aantal politieke partijen in Amstelveen, waaronder de ChristenUnie. Omdat de gemeente Amstelveen al eerder groen licht heeft gegeven voor de aanleg zijn hogere instanties, zoals de provincie Noord-Holland minder bereid, danwel niet in staat hun verzet tegen de aanleg hard te maken. De apotheose in deze reeds lang lopende zaak wordt binnenkort verwacht wanneer de rechter uitspraak zal doen in de bodemprocedure die hierover door o.a. de provincie Noord-Holland in gang is gezet.

Bert de Pijper (fractievz. ChristenUnie): “begrijp me goed, ik heb persoonlijk niets tegen de golfsport. Waar ik wel moeite mee heb, is dat Amstelveen een groot deel van een groengebied als de Bovenkerkerpolder hiermee reserveert voor een specifieke doelgroep en niet als recreatieve groenvoorziening toegankelijk houdt voor alle inwoners van onze gemeente. Daar komt bij dat er in de nabije omgeving voldoende andere golfbanen voorhanden zijn, zodat er ook helemaal geen noodzaak is voor een nieuwe golfbaan”.

Op dit moment is de situatie zo dat de aanleg van deze golfbaan juridisch wordt gedoogd onder het voorbehoud dat aan een aantal stringente voorwaarden de hand wordt gehouden.

De Pijper: “ik begrijp best dat een ondernemer als Loogman maximaal gebruik maakt van de speelruimte die hem wordt geboden. Om die reden willen wij hier de vinger aan de pols blijven houden. Vandaar dat wij de voorwaarden waaraan Loogman zich moet houden, meer bekendheid willen geven en daarom voor alle geïnteresseerden op onze website (www.amstelveen.christenunie.nl) hebben gezet”. Wij roepen Amstelveners op om onze website te reageren, als ze de indruk krijgen dat de voorwaarden niet worden nageleefd.

Voorwaarden afgeslankte golfbaan

* Er komt een afgeslankte golfbaan van 9-holes.

* Er wordt geen nieuwe bebouwing aan de golfbaan toegevoegd.

* 30 procent van de beschikbare ruimte van de golfbaan zal gereserveerd gaan worden voor natuur- en natuurontwikkeling.

* Er wordt een "Committed to Green" programma opgestart; dit ecologieprogramma is een hulpmiddel waarbij op een gestructureerde wijze, op basis van flora- en fauna-inventarisatie, analyses, het stellen van doelen en evaluatie, gestreefd wordt naar een planmatig beheer van het groen en het milieu op de golfbaan.

* Het waterbergend vermogen van het deel van de polder waar de golfbaan wordt aangelegd, zal aanzienlijk worden vergroot.

* De aanleg van de golfbaan laat voldoende ruimte voor aanleg van een aantal recreatieve fietspaden.

* Op de negen holes golfbaan komen een drietal schuilhutten, die geheel ondergronds worden weggewerkt en met grassen worden bedekt.

* Er komen een aantal overdekte afslagplaatsen met een groen karakter, die grotendeels verzonken op de driving range worden aangelegd en worden voorzien van zogenaamde groene ecodakken.

* Als ontvangstruimte zal er gebruik gemaakt gaan worden van een bestaande boerderij die ligt aan de voet van de Ringdijk.

* Karakteristieke onderdelen van deze boerderij, zoals het aanzicht, het voorhuis, de stal , de hooiberg en de aanwezigheid van antraciet gekleurde planken op delen van de bebouwing, zullen behouden blijven.

* Ten aanzien van de bouwoppervlakte zal er geen uitbreiding plaatsvinden.

« Terug