Toespraak Netwerken 45-plus UWV Werkbedrijf

05-01-2011 15:25 05-01-2011 15:25

Gelukkig gaat het voorzichtig beter op de arbeidsmarkt. Bedrijven investeren weer en de vraag naar personeel stijgt mondjesmaat.
Bijvoorbeeld in de detailhandel, de gezondheidszorg, vervoer, agrarische sector, industrie en de metaal.
Bij uitzendbureaus en WERKplein komen weer vacatures binnen. Dat is dus hoopvol.

dinsdag 9 november 2010

Dames en heren,

U bevindt zich hier op de bijeenkomst 'Netwerken 45-Plus'.
Dat is helaas een noodzakelijke aangelegenheid.

En dat zit 'm in die 'Plus'.
Het is een toevoeging waaraan ik een enorme hekel heb.
Plus werkt namelijk als stigma.

Dat begon bij 60-jarigen.
Die werden als 60 Plussers de eerste groep afgeschrevenen op de arbeidsmarkt. Zulke mensen geef je kortingkaartjes.

Vervolgens bleek de grens te dalen naar 55-Plus en al snel naar 50 Plus. Ik meen dat dat nauwelijks tien jaar heeft geduurd.

En die 'afwaardering' werd weerspiegeld op de arbeidsmarkt – want in de heftige jaren voor de crisis, was het vooral de jongere werknemer waar alles van werd verwacht.

En nu we diep in de crisis zitten, is 50 Plus dus gedevalueerd naar 45Plus.
Ongelooflijk.
Als 45-jarige bent u al te oud voor de arbeidsmarkt.
Of u wilt of niet.
Of u het gelooft, of niet.

Ouder worden staat in de ogen van veel werkgevers gelijk aan:
• minder flexibiliteit
• lagere productiviteit
• in verhouding duur en
• verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid.

Dat beeld spoort in geen enkel opzicht met het 'senior power'-imago dat de overheid wil geven aan de 'oudere' werknemer.

Gelukkig gaat het voorzichtig beter op de arbeidsmarkt. Bedrijven investeren weer en de vraag naar personeel stijgt mondjesmaat.
Bijvoorbeeld in de detailhandel, de gezondheidszorg, vervoer, agrarische sector, industrie en de metaal.
Bij uitzendbureaus en WERKplein komen weer vacatures binnen. Dat is dus hoopvol.

Bovendien is de verwachting is dat binnen enkele jaren forse tekorten op de arbeidsmarkt ontstaan.
Zelfs nu sluiten vraag en aanbod in bepaalde segmenten onvoldoende aan. Zodat daardoor weer kansen ontstaan voor mensen als u.

Een forse verhoging van arbeidsparticipatie is dus noodzaak. Tegelijk zal het de komende tijd noodzakelijk blijven om de scheve beeldvorming van werkgevers over de oudere werkzoekenden te beïnvloeden en mogelijk bij te stellen.
Hier in Amstelland wordt, in regelmatige werkgeverssessies, er alles aan gedaan om dit beeld in een reëel perspectief te plaatsen. Soms met succes. Soms helaas met minder succes.
Natuurlijk zijn 45plussers iets duurder op de arbeidsmarkt dan hun jongere collega's, maar duur is hier een relatief begrip. U bent uw geld dubbel en dwars waard. Ga maar na. U:
• bent onder meer snel inzetbaar
• hebt geen lang inwerkprogramma nodig
• hebt gedurende uw werkzaam bestaan veel opleiding genoten
• heeft veelvuldig een mentortaak naar jongeren en deelt ervaring
• heeft snel overzicht en passende antwoorden op problemen
• en over het algemeen geen last van zwangerschapverlof
• bent ook snel inzetbaar op andere taken.
Als u dat zo op een rij ziet, kunt u maar 1 conclusie trekken: U bent uw gewicht in goud waard.

Ik stel voor dat u dat als uw mantra neemt vanaf deze Netwerken 45-Plus-sessie.
Als uitgangspunt bij al uw gesprekken vanmiddag, en later.
Als basis van uw sollicitatiebrieven en – gesprekken.
Ik weet het, 't is vaak niet makkelijk om de zoveelste brief te schrijven.
Laat staan om de – tigste inhoudsloze afwijzing te moeten lezen.

Maar weet u wat het is?
Precies.
U – bent – uw – gewicht - in - goud - waard.
U kunt vaak meer dan degeen tot wie u uw sollicitatie richt.

Houdt u alstublieft dat gevoel vast en praat, solliciteer, reageer vanuit die overtuiging. Dat is namelijk de echte plus aan uw 45-Plus.
Ik wens u graag alle succes toe.

« Terug