Toespraak Dag van de Mantelzorg 2010 "Op eigen wijze zorgen"

05-01-2011 15:28 05-01-2011 15:28

Het thema dit jaar is Op eigen wijze zorgen en sluit aan bij de oproep van de staatssecretaris van Welzijn om het samenspel tussen mantelzorgers, vrijwilligers en professionals te verbeteren. Als de formele en informele zorg het werk nog beter op elkaar afstemmen, kan iedereen op eigen verantwoorde wijze de zorg leveren die nodig is. Op mijn steun kunt u rekenen.

woensdag 10 november 2010

Goedemorgen dames en heren,

Hartelijk welkom op deze Dag van de Mantelzorg. Een dag waarop de mantelzorgers in Amstelveen centraal staan. En niet alleen in Amstelveen trouwens. Het is een landelijke dag waarop alle mantelzorgers in het zonnetje worden gezet. Meer dan 300 Steunpunten Mantelzorg, gemeenten en andere organisaties organiseren vandaag activiteiten voor u. Erkenning en waardering voor uw werk staan hierbij centraal.

In Nederland zijn er maar liefst 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Zo'n 750.000 mantelzorgers zorgen meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden voor een ander. In Amstelveen zijn het er naar schatting 6.000 mantelzorgers actief.

Ik vind het fijn dat ik u kan ontmoeten. Nu ben ik in de gelegenheid om mijn grote waardering voor u uit te spreken. U bent er voor een ander in onze samenleving. Dat is niet altijd uw eigen keuze. Maar wel onmisbaar en heel belangrijk. Uw ondersteuning is hard nodig omdat de professionals niet altijd deze hulp kunnen bieden. Tachtig procent van de zorg in Nederland wordt inmiddels gegeven door mantelzorgers en zorgvrijwilligers en twintig procent door professionele zorgverleners. Mantelzorgers vormen daarmee de basis waarop de professionele zorg voortbouwt.

Het thema dit jaar is Op eigen wijze zorgen en sluit aan bij de oproep van de staatssecretaris van Welzijn om het samenspel tussen mantelzorgers, vrijwilligers en professionals te verbeteren. Als de formele en informele zorg het werk nog beter op elkaar afstemmen, kan iedereen op eigen verantwoorde wijze de zorg leveren die nodig is. Op mijn steun kunt u rekenen.

De meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen, maar lopen wel tegen tal van problemen aan. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om de zorg te combineren met een betaalde baan; is het moeilijk om de zorg tijdelijk over te dragen en maken veel mantelzorgers extra kosten.

In Amstelveen is het Mantelzorg Steunpunt het eerste aanspreekpunt voor mantelzorgers. Het steunpunt heeft deze dag voor u georganiseerd. Ik hoop dat u de weg naar dit steunpunt weet te vinden. Mantelzorgers nemen snel in aantal toe omdat de vraag naar zorg toeneemt. Zoals u weet kunt u bij het steunpunt terecht voor informatie en advies, gespreksgroepen, cursussen en ook respijtzorg. Respijtzorg is vervangende zorg: vrijwilligers of professionals nemen de zorg tijdelijk van u over, zodat u even tijd voor uzelf heeft of er eens een paar dagen uit kunt. Ook voor een luisterend oor of contact met lotgenoten kunt u bij het steunpunt terecht.

Maar vandaag hebben wij het niet over ondersteuning en mijn zorg daarvoor. Vandaag wordt u in het zonnetje gezet. Het Mantelzorg Steunpunt heeft een heerlijk programma in elkaar gedraaid waar u echt van kunt genieten. En als u nog zin heeft, bent u vanavond vanaf 17.00 uur ook nog welkom bij het avondprogramma voor werkende mantelzorgers in The Beach in Aalsmeer.

Ik wens u een hele fijne dag toe, waarop u heerlijk wordt verwend. Ik loop straks nog even rond en hoop een aantal van u te kunnen spreken. Geniet lekker.

« Terug