Nieuw plan voor een afgeslankte golfbaan

19-01-2011 11:21 19-01-2011 11:21

De familie Loogman heeft een nieuw plan voor een afgeslankte golfbaan (9-holes) in de Bovenkerkerpolder gedeponeerd. Volgens Ger en Tineke Loogman past het ingrijpend aangepaste plan binnen het geldende bestemmingsplan. ,,Er zijn feitelijk geen belemmeringen meer om in deze nieuwe opzet met de aanleg van de golfbaan te gaan beginnen," aldus de familie Loogman, die volgens eigen zeggen aan de stringente voorwaarden voldoen die de gemeente Amstelveen nu aan een golfbaan stelt.

Ondanks dat het vorige plan van de familie Loogman werd afgeschoten door de provincie en een groot aantal tegenstanders kende, liet gemeente Amstelveen na het tegen van de provinciale staten een extern specialist (dhr. Koeman) optekenen dat een afgeslankte golfbaan toch nog steeds mogelijk was. Loogman greep die kans met beide handen aan. De provincie heeft over de nieuwe plannen niks meer te zeggen, omdat er in die plannen geen bebouwing wordt toegevoegd en het een puur lokale aangelegenheid betreft.

Ander plan

In een persbericht laat Loogman weten: ,,Het mag duidelijk zijn dat er nu een heel ander plan ligt dan eerst: er wordt geen bebouwing toegevoegd aan de polder en de nadruk komt te liggen op behoud en ontwikkeling van het groene karakter. De komst van een golfbaan is mogelijk, zekerheid is er echter nog niet. Door de vele wijzigingen is de toekomstige  exploitatie op enkele punten beter maar overwegend moeilijker geworden. Het wel of niet doorgaan hangt nog van een aantal factoren af. Daarom zal er zeker nog een aantal maanden nodig zijn om het plan verder uit te werken en een beslissing te nemen over een definitieve doorgang".

Uitdaging

Ger en Tineke Loogman voelen zich als ondernemers uitgedaagd om die moeilijkheden het hoofd te gaan bieden en een mooie, ecologisch verantwoorde, golfbaan te gaan realiseren, zo meldt het echtpaar. ,,Wij danken iedereen voor de steun en betrokkenheid, die zij in de afgelopen periode hebben ervaren en die hen extra heeft gemotiveerd om alle mogelijkheden te onderzoeken."

Loogman: ,,Het nu voorliggende aangepaste plan van de golfbaan in Amstelveen is heel anders ingevuld dan het vorige. De belangrijkste doelstelling van het nieuwe plan zal zijn om qua "ecologie" en "groene" aanleg tot de betere golfbanen van Nederland te gaan horen. Indien we kiezen om door te gaan willen we onszelf deze doelstelling gaan opleggen."

Committed to Green

Loogman legt uit hoe dit mogelijk vorm moeten worden gegeven. ,,Indien er tot aanleg van de golfbaan word overgaan zal er ongeveer 30 procent van de beschikbare ruimte gereserveerd gaan worden voor natuur en natuurontwikkeling. Vervolgens wordt dan het "Committed to Green" programma opgestart Dit ecologieprogramma is een hulpmiddel waarbij op een gestructureerde wijze, op basis van flora- en fauna-inventarisatie, analyses, het stellen van doelen en evaluatie, gestreefd wordt naar een planmatig beheer van het groen en het milieu op de golfbaan. Met het "Commited to Green" ecologielabel wordt er gebouwd aan een historie van informatie gekoppeld aan de maatregelen die genomen zijn om het behoudt van de ecologische golfbaan te garanderen. De ingebrachte flora en fauna inventarisaties geven inzicht door de jaren heen over de ontwikkelingen. Statistiek wordt op deze wijze eenvoudig en inzichtelijk per natuureenheid weergegeven. Ook zal in overeenstemming met het beleid van diverse overheden het waterbergend vermogen van dit deel van de polder aanzienlijk kunnen worden vergroot. Het nieuwe plan laat ook voldoende ruimte voor de aanleg van een aantal recreatieve wandelpaden."

Schuilhutten

,,Vooruitlopend op de mogelijke doorgang van het plan is eind december 2008 een aantal (ver)bouwvergunningen aangevraagd. Zo zullen er op de negen holes golfbaan een drietal schuilhutten komen. Deze zullen in zijn geheel ondergronds worden weggewerkt en met grassen worden bedekt. Een van de andere aanvragen omvat een aantal overdekte afslagplaatsen met een groen karakter. Deze zullen grotendeels verzonken op de driving range worden aangelegd en worden voorzien van zogenaamde groene ecodakken." ,,Door deze maatregelen zal "het groene en open" karakter van de polder behouden blijven. Ook zal er gebruik gemaakt gaan worden van een bestaande boerderij die ligt aan de voet van de Ringdijk.

Karakteristiek

Bij de mogelijke toekomstige verbouwing van de boerderij naar ontvangstruimte voor de golfers zullen karakteristieke onderdelen behouden blijven, c.q. versterkt gaan worden . Het gaat dan om het aanzicht, het voorhuis, de stal , de hooiberg en de aanwezigheid van antraciet gekleurde planken op delen van de bebouwing. Met betrekking tot het bouwoppervlakte zal er geen uitbreiding plaatsvinden. De komende maanden zal in het teken staan het verder uitwerken van de plannen van het nemen van een beslissing over de definitieve komst van golfbaan in Amstelveen."

Bron: Amstelveens Nieuwsblad

« Terug