Raadslid

Bert de Pijper

Raadslid

Ik ben Bert de Pijper, gehuwd met Adrie en heb drie dochters en zeven kleinkinderen. In de gemeenteraadsvergadering van 3 juni 2015 ben ik weer beëdigd als gemeenteraadslid nadat ik de periode van 2010 t/m 2014 ook al gemeenteraadslid voor de ChristenUnie was. In het dagelijks leven ben ik zzp’er. Ik ben zelfstandig auteur, docent en adviseur op het gebied van sociale verzekeringen en het arbeidsrecht.

Amstelveen is een stedelijke samenleving, maar wel één die ligt midden tussen de “groene longen” in het zuidelijke deel van de provincie Noord-Holland. Amstelveen heeft een samenleving nodig waar mensen aandacht voor elkaar hebben. Een samenleving waarin het goed leven, wonen en werken is. Een samenleving waarin mensen die arbeidsongeschikt zijn, werkloos zijn of schulden hebben, een goed bestaan kunnen opbouwen. Mensen die aangewezen zijn op Wmo-voorzieningen, die ook kunnen krijgen. Statushouders maatwerk in de begeleiding van de gemeente krijgen om hun plek te vinden in de Amstelveense samenleving. Voor die samenleving wil ik mij inzetten. Daarom wil ik mij inzetten voor de bijna 90.000 inwoners van Amstelveen. Dat betekent verder goed onderwijs voor de jeugd en investeren in goede werkgelegenheid voor werkenden en inzet voor arbeidsparticipatie voor niet-werkenden waar dat mogelijk is. Daarnaast is onze inzet niet alleen een goed openbaar vervoer, maar ook fietspaden om de fiets te gebruiken waar dat nodig is, en het realiseren van fietsenstallingen bij OV-stations. En voorts ….. moet de Bovenkerkerpolder groen blijven.