Wat hebben wij de afgelopen 4 jaar bereikt?

Wat hebben wij bereikt?

De fractie in actie 2015 – 2018

De fractie van de ChristenUnie heeft zich in de periode 2015 – 2018 o.a. sterk gemaakt voor de volgende onderwerpen.

2015

* Een verbod van vechtsportevenementen in Amstelveen.

* Behoud van de vrijdagmarkt op het Stadsplein / Rembrandtweg.

* Werving van een evenementencoördinator binnen de gemeentelijke organisatie.
NB: Een motie, ingediend door de ChristenUnie werd door de gemeenteraad aangenomen.

* Aandacht voor het ontstaan van een verkeerinfarct in het centrum van Amstelveen tijdens de jaren van ombouw van de Amstelveenlijn.

* De ChristenUnie heeft aandacht gevraagd voor de onveilige situatie bij fietstunnel Marne/Gondel. Door de bossages rondom de tunnel was er totaal geen overzicht en reden veel fietsers en brommers lukraak de kruising op met tal van aanrijdingen tot gevolg. Later zijn door de gemeente struiken tot de grond toe gesnoeid.

* Eveneens op verzoek van de ChristenUnie is de gevaarlijke fietsoversteek op de Amsteldijk zuid naar Amstelslag aangepast.

2016

* De ChristenUnie heeft het initiatief genomen voor een motie voor een onderzoek naar een mogelijkheid van een Park & Ride bij nieuwe N201 in de directe omgeving van de aan te leggen Uithoornlijn. De motie werd door de gemeenteraad aangenomen.

* De inrichting van het Stadshart op een wijze dat de gewone Amstelvener er zich thuisvoelt.

* De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld of het mogelijk is om bij de grote festivals in het Amsterdamse Bos de hoogte van de leges die organisatoren moeten betalen voor diensten van de gemeente, meer in verhouding kunnen tot de gevolgen voor de Amstelveense bevolking, bijv. in de vorm van de geluidsoverlast.

NB: Helaas heeft het college aangegeven hier niet open voor te staan.

* De ChristenUnie heeft meerdere malen bij de behandeling van onderwerpen rond het woonbeleid dat het woonbeleid van het college faalt. De fractie heeft over de exorbitant lange wachttijden vragen aan het college gesteld.
De woonagenda 2015 – 2018 mist woonvisie. De doorstroming faalt. De wachtlijsten voor met name jongeren, zijn nog steeds veel te lang. Er moeten woningen worden gebouwd voor de inkomensgroepen die op zoek zijn naar een woning.

* De ChristenUnie en het CDA dienden in de gemeenteraadsvergadering van 9 november 2016 het amendement “De zondagmorgen in Amstelveen” in. Het amendement beoogde het raadsvoorstel over de Winkeltijdenverordening 2016, zodanig te wijzigen dat de winkels in Amstelveen niet open kunnen zijn tussen 06.00 uur ’s morgens en 22.00 ’s avonds, maar pas vanaf 12.00 uur tot 22.00 uur. Het doel hiervan was om op de zondagmorgen de winkels in Amstelveen dicht te houden.

NB: Helaas werd het amendement verworpen.

* Ook heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld over het optreden van een metal- horror-band in P60 op kerstavond, 24 december 2016. De fractie van de ChristenUnie vond het een uitermate kwalijke zaak dat dit optreden op kerstavond plaatsvond en maakt zich zorgen over de kwalijke gevolgen van het optreden van dit type bands voor het publiek. NB: Helaas gaf het college aan niet gevoelig te zijn voor argumentatie naar voren gebracht bij de schriftelijke vragen.

De ChristenUnie heeft bij de stemming in een gemeenteraadsvergadering van november 2017 over de begroting 2018, aangegeven tegen de subsidie aan P60 te stemmen.

2017

* Op verschillende momenten heeft de fractie van de ChristenUnie aangegeven tegen de verspilling van gemeenschapsgeld te zijn in verband met het tot stand komen van het “zwembadje aan de Poel met grasveld”. Dit project gaat hoge ogen gooien voor het TV- programma “Kan niet waar zijn”.

* De ChristenUnie heeft tegen het voorstel tot betaald parkeren in de wijk Randwijck gestemd. Het ging hier slechts om twee straten waarvoor betaald parkeren werd ingevoerd, terwijl een meerderheid van de bewoners van de omgeving hier niet voor voelde en het gevolg van het besluit was dat de parkeeroverlast in de omliggende straten groter werd.

Door het besluit werden bewoners tegen elkaar uitgespeeld.

* De ChristenUnie heeft tegen de verbreding van de Bovenkerkerweg gestemd, ter hoogte van het te ontwikkelen Nationaal Tenniscentrum gestemd. Alternatieven voor een verbreding zijn niet onderzocht.

* De reserve Sparen vooraf (fonds voor investeringen voor toekomstige generaties) moet worden besteed in de vorm van een diepte-investering voor verouderende wijken in Amstelveen.
NB: Een amendement, ingediend door de ChristenUnie werd helaas verworpen door de gemeenteraad.

* Sterk maken voor maatwerk in de begeleiding van statushouders in de Amstelveense samenleving.

* Initiatief tot invoering van een Amstelveens systeem van eigen bijdragen voor de Wmo, waarbij minima geen eigen bijdrage verschuldigd zijn en personen met een laag inkomen die niet tot de minima behoren een lagere eigen bijdrage verschuldigd is, dan die uit het systeem van de Wmo volgt.

2018

In 2018 gaan wij bij de invoering van een nieuw systeem van afvalinzameling afscheid nemen van de ringen die aan de lantaarnpalen zijn bevestigd voor de zakken met plastic. Dit ter voorkoming van wegwaaien van die zakken. De ringen waren een idee en voorstel van de ChristenUnie.

Fractie van de ChristenUnie