Standpunten

Vertrouwen in de toekomst van Amstelveen

Deze verkiezingen gaan over mensen, Amstelveners. Over jou en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en de manier van samenleven in Amstelveen. De toekomst van Amstelveen. De ChristenUnie heeft daar vertrouwen in. Daarom heeft ons verkiezingsprogramma de titel: “Vertrouwen in de toekomst van Amstelveen”.

Een samenleving met toekomst

Nog steeds voelen we de gevolgen van de coronacrisis. Veel inwoners ervaren nog dagelijks de fysieke impact van COVID-19. Economisch zijn er grote klappen gevallen en de maatregelen hebben bij jong en oud sociale en psychologische sporen achtergelaten. De polarisatie is toegenomen. We konden elkaar niet ontmoeten en elkaars mening niet nuanceren. Ook in Amstelveen is er bij mensen teleurstelling in de samenleving en in de overheid. Mensen voelen zich niet begrepen, niet gezien en soms zelfs helemaal klemgezet.

De ChristenUnie is zich van deze dingen bewust en ziet dat de manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven ter discussie staat. Wij zien twee belangrijke ontwikkelingen die nodig zijn om burger en overheid weer nader tot elkaar te brengen.

1. Er moet een nieuwe bestuurscultuur komen. Er zijn te veel schandalen de afgelopen jaren geweest. Het vertrouwen tussen burgen en overheid moet worden hersteld.

2. Een samenleving waarin de overheid niet van bovenaf bepaald wat er moet gebeuren, maar de overheid faciliteert wat van uit de samenleving aan initiatieven komt om een menselijke en waardige samenleving tot stand te brengen.

Niet “ik” maar “wij” 

Gelukkig hebben we ook gezien dat als het erop aankomt we in Amstelveen oog voor elkaar hebben. Dat we in staat zijn om elkaar op creatieve manieren te vinden en elkaar te helpen. Wij zijn ervan overtuigd dat het meer dan ooit belangrijk is om te geloven in en te werken aan een stad/gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in. Ondanks de grote financiële uitdagingen presenteren ons verkiezingsprogramma vol plannen voor Amstelveen die laten zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin aandacht is voor wat echt telt: Wij investeren in zorg voor elkaar, in een overheid die bondgenoot is van de inwoners van Amstelveen, in een duurzame economie en in keuzes die goed zijn voor Gods schepping.

De liefde van God voor alle mensen

De ChristenUnie is een partij voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Amstelveen. Doe met ons mee!