Standpunten

De periode van 2018 tot 2022 is een periode waarin Amstelveen met grote projecten te maken krijgt, zoals de ondertunneling van de A9, de ombouw van de Amstelveenlijn en de vernieuwing van het Stadshart.

In Amstelveen gaat veel goed. Het aantal banen is toegenomen, vrijwilligers zijn overal in de wijken, verenigingen, kerken en sportverenigingen actief. Maar er zijn ook zorgen. Het gaat niet met alle Amstelveners goed. Er zijn Amstelveners die nauwelijks rond kunnen komen; ze dreigen te bezwijken onder de last van te hoog opgelopen schulden. Er zijn ook mensen die aangewezen zijn op zorgvoorzieningen, mensen die dreigen te vereenzamen, enz. De hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest en mensen dreigen tussen wal en schip te vallen. In onze samenleving zijn gemeenschappelijke normen en waarden niet meer vanzelfsprekend. De manier waarop we met elkaar de samenleving vormgeven, staat meer ter discussie dan ooit.

De ChristenUnie onderkent dit. We vinden het belangrijk om te geloven in een stad/gemeente, waar het niet gaat om het ‘ik’, maar te zoeken naar het ‘wij’. We willen er zijn voor de (kwetsbare) mensen, en naar verbinding streven in een pluriforme samenleving vanuit christelijke idealen van geloof, hoop en liefde.

Daarom hebben wij dit programma opgesteld met plannen voor Amstelveen dat laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping. Dit vatten we samen in onze kernboodschap. De ChristenUnie:

  • zorgt dat iedereen meetelt
  • investeert in de toekomst van kinderen
  • komt op voor (godsdienst)vrijheid

ChristenUnie, midden in de Amstelveense samenleving