AED's in Amstelveense wijkcentra

05-01-2011 15:16 05-01-2011 15:16

Bij de algemene politieke beschouwingen op 10 november jl. heeft de fractie van de ChristenUnie samen met aantal andere politieke partijen een amendement ingediend waarin het college van burgemeester en wethouders gevraagd wordt om te onderzoeken of AED's (defibrillators) in wijkcentra in Amstelveen zouden kunnen worden geplaatst.

De motie luidde als volgt:

De gemeenteraad van Amstelveen, bijeen op woensdag 10 november 2010,

Overwegende dat:

- Vorige maand uit een proefschrift van het AMC bleek dat sinds de komst van defibrillators (AED's) op openbare plaatsen de kans op overleven na een hartstilstand bijna is verdubbeld, namelijk van negen naar zeventien procent;
- De helft van de patiënten overleeft als er binnen zes minuten wordt gedefibrilleerd;
- Het daarom van levensbelang is dat er in Amstelveen een goed dekkend netwerk is van AED's, met kundige mensen die weten hoe ze het apparaat moeten gebruiken;
- Er al vele (particuliere) AED's in Amstelveen zijn geregistreerd, bijvoorbeeld in winkelcentra, maar deze veelal 's avonds niet toegankelijk zijn;
- dat AED's echter nog niet aanwezig zijn in (gemeentelijke) wijkcentra;
- Wijkcentra een openbare plek zijn waar veel mensen, vooral 's avonds, tegelijkertijd bijeenkomen;
- Het levensreddend zou kunnen zijn als daar AED's zouden worden geplaatst met voldoende en kundige vrijwilligers om het apparaat te bedienen;

Verzoekt het College:

- Te onderzoeken in hoeverre het (financieel en organisatorisch) mogelijk is om wijkcentra te voorzien van een AED en, wellicht in samenwerking met vrijwilligergroeperingen, te voorzien van kundige mensen;
- Om dit onderzoek te verrichten en te rapporteren aan de gemeenteraad vóór de Kadernota 2012.

De gemeenteraad bleek unaniem voor deze motie te zijn. Dit initiatief van de ChristenUnie is belangrijk om levens van mensen te kunnen redden. De fractie van de ChristenUnie ziet daarom uit naar de rapportage van het college of en op welke wijze de AED's in de wijkcentra van Amstelveen geplaatst kunnen worden.

« Terug