Meer vrouwen in de politiek aan de Poel

25-03-2021 22:59 25-03-2021 22:59

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 24 maart jl. een motie aangenomen met als titel “Meer vrouwen in de politiek aan de Poel”. De motie roept het college op een publiekscampagne te starten om meer deelname van vrouwen in de Amstelveense politiek te ondersteunen. Ook wordt het college gevraagd om mee te werken aan een voorlichtingsmomenten voor inwoners die interesse hebben in een functie in de Amstelveense politiek en daarmee geïnteresseerde vrouwen actief te coachen.

De ChristenUnie heeft deze motie van harte ondersteund. Ook wij vinden het belangrijk dat (meer) vrouwen actief deelnemen aan de Amstelveense politiek. Op dit moment bestaat de huidige Amstelveense gemeenteraad voor 31% uit vrouwen en voor 69% uit mannen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat meer vrouwen in de verschillende fracties in de gemeenteraad vertegenwoordigd. De waardevolle inbreng van hen kunnen we niet missen.

We roepen daarom met name vrouwen op die interesse hebben in de Amstelveense politiek om zich bij ons te melden. Interesse in de Amstelveense politiek houdt in dat je mee wilt beslissen hoe het onderwijs voor onze kinderen in Amstelveen functioneert, dat onze kinderen op school gaan in moderne gebouwen met goede onderwijsvoorzieningen. Betrokkenheid bij de Amstelveense politiek betekent dat je meedenkt hoe de gezondheidsvoorzieningen in de wijken goed bereikbaar zijn, dat er laagdrempelige sportvoorzieningen zijn. Betrokkenheid bij de politiek betekent ook dat je meebeslist over een bestemmingsplan, hoe je buurt wordt ingericht, dat de fietspaden goed onderhouden worden, wat mag iemand wel of niet aan zijn huis mag veranderen, hoe het groen in de wijk wordt beschermd, enz. enz.

Volgend jaar zijn er op 16 maart gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie wil graag een aantal vrouwen hoog op de verkiezingslijst zetten. Daarvoor hebben we uw betrokkenheid en interesse nodig. Dus vrouwen, maar ook mannen, uit onze achterban, meld u bij ons aan om eens mee te lopen en te denken met de fractie. Als u hierover vragen heeft, of dat u het al weet dat u mee wilt beslissen over uw directe leefomgeving, dan kunt u zich aanmelden.

« Terug