Bezoek van de Commissaris van de Koning aan Amstelveen

Bezoek CdK 3.jpg30-03-2021 22:56 30-03-2021 22:56

De Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, dhr. A van Dijk, heeft donderdag 25 maart zijn jaarlijkse bezoek aan Amstelveen gebracht. De Commissaris van de Koning bezoekt eens per jaar alle gemeenten in de provincie Noord-Holland. Dit officiële bezoek aan een gemeente wordt het ambtsbezoek genoemd. Het heeft een officieel karakter. Het plein voor het raadhuis wordt schoongeveegd. En het bezoek wordt uitgezonden op de lokale radio.
Bij een dergelijk bezoek aan een gemeente heeft de Commissaris van de Koning eerst een gesprek met de burgemeester, daarna met de wethouders en tenslotte met de gehele gemeenteraad. In verband met de coronamaatregelen moest dit bezoek nu worden aangepast. Nadat dhr. van Dijk door de burgemeester, dhr. Poppens vond eerst een gesprek plaats met enkele wethouders en daarna in de raadszaal met een kleine delegatie gemeenteraadsleden. Ook de fractieleider van de ChristenUnie was daarbij aanwezig. Enkele gemeenteraadsleden hadden de gelegenheid om dhr. Van Dijk vragen te stellen, waarop hij dan nader inging.
De fractieleider van de ChristenUnie kon dhr. Van Dijk vragen stellen over het functioneren van de gemeenteraad en hoe de lokale politiek beter “zichtbaar” kan worden voor onze Amstelveense samenleving. Dhr. Van Dijk gaf ons hiervoor enige tips mee. Het gesprek duurde ca. 1 uur. We zien terug op een goed gesprek met de Commissaris van de Koning.

« Terug