Plan studentenwoningen Kronenburg

amstelveen.jpeg16-09-2022 17:18 16-09-2022 17:18

De gemeente Amstelveen kan met gebiedseigenaren en gesteund door de Metropoolregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland, studentenhuisvester DUWO en de VU 2500 studentenwoningen realiseren. Studentensteden komen dit studiejaar rond de 26.500 studentenwoningen tekort, ongeveer net zoveel als vorig jaar. Dat blijkt uit een voorlopige schatting van kenniscentrum Kences. Woensdag 14 september werd in de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor dit plan. Faissal Boulakjar, Kamerlid van D66 diende een motie in over studentenhuisvesting op Kronenburg samen met Pieter Grinwis van de Christenunie. In de motie vragen de kamerleden de regering een uiterste inspanning te leveren en op korte termijn een oplossing te vinden zodat gestart kan worden met de realisatie van de studentenwoningen bij Kronenburg Amstelveen.

Wethouder Floor Gordon: “Amstelveen onderstreept het belang van studentenhuisvesting. We hebben samen met de gebiedseigenaren en met steun van medeoverheden en onderwijsinstellingen een prachtig en zorgvuldig plan in de startblokken staan om 2500 studentenwoningen te bouwen in Kronenburg rekening houdend met de geluidsoverlast van vliegtuigen. De Raad van State heeft geoordeeld dat wij niet zonder toestemming van de minister van I&W dit gebied kunnen ontwikkelen. We zijn daarom blij met de aandacht voor dit onderwerp in de Tweede Kamer. Amstelveen is er klaar voor. Wij willen graag een bijdrage leveren aan het terugdringen van de woningnood in ons land. We nodigen minister De Jonge graag uit om in Kronenburg te komen kijken.”

Onze eigen fractievoorzitter Henk Stoffels zei erover: "Als ChristenUnie Amstelveen zijn we blij met het landelijke initiatief van ChristenUnie en D66 om extra aandacht te vragen voor het huisvestingsprobleem van studenten. Tegelijk zal de ChristenUnie aandacht vragen voor de jongeren, starters en ouderen in Amstelveen. Dit komt zeker onder de aandacht als de motie wordt aangenomen."

Het benodigde bestemmingsplan is op 7 juli 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan voorziet in studentenwoningen gecombineerd met extended stay voorzieningen, kantoor- en werkplekruimten en sport- en
horecavoorzieningen in de wijk Kronenburg. Een voormalige kantorenwijk met deels braakliggende grond die de gemeente samen met eigenaren nieuw leven wil inblazen door wonen en werken te combineren. Kronenburg ligt net als Uilenstede binnen de geluidscontouren van Schiphol waar regelgeving geldt.

« Terug