Even voorstellen: Henriëtte Nakad-Weststrate

DSC_6879.jpg05-03-2022 12:05 05-03-2022 12:05

Henriëtte Nakad-Weststrate is de eerste nieuwkomer op onze kieslijst. Zij is oud-advocaat en doctor in de rechtsgeleerdheid. Haar aandacht gaat uit naar het herstel van het vertrouwen in de overheid. Henriëtte is bekend door haar strijd tegen de misstanden in de jeugdzorg en de schuldhulpverlening. Het belang van het kind moet altijd voorop staan.

Waarom is zij betrokken bij de ChristenUnie Amstelveen?

Ook in Amstelveen is er teleurstelling in de samenleving en in de overheid. Mensen voelen zich niet begrepen, niet gezien en soms zelfs helemaal klemgezet. De ChristenUnie is zich van deze dingen bewust en ziet dat de manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven ter discussie staat.

Daarom willen wij ons inzetten voor een bestuurscultuur, waarin openheid, transparantie, controleerbaarheid en verantwoording, welwillendheid en respect vanzelfsprekend zijn voor alle ambtenaren en politici van Amstelveen. Onze inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid zelf zich ook aan de wetten houdt, en bescheiden, barmhartig en dienstbaar is.

Vanuit onze Christelijke waarden maakt ons programma duidelijk dat wij oog hebben voor elkaar, voor familiestructuren en sociale verbanden, voor onze natuurlijke leefomgeving, een gezond bedrijfsleven en een bloeiende stad.

« Terug