GroenLinks en ChristenUnie pleiten voor autoloze zondag

DSC09111.JPGdinsdag 12 november 2019 19:40

De fracties van GroenLinks en de ChristenUnie hebben schriftelijke vragen aan het college gesteld over de deelname van Amstelveen aan de internationale autoloze zondag die ook in september 2020 weer wordt gehouden. De fracties vragen aan het college of het college bereid is om het Stadshart en een gebied rond het Stadshart en het gebied van het Oude Dorp een zondag autovrij te maken?

De voordelen van een autoloze zondag zijn groot: schonere lucht, meer ruimte om te spelen, sporten en te bewegen, verrassende nieuwe plekken voor bijeenkomsten en evenementen. De burgemeester van Londen noemde de autovrije dag een kans voor Londenaren om een autovrij stad voor te stellen en om nieuwe plekken te voet of per fiets te ontdekken. Kortom, een gezondere en leukere stad.

In Nederlanden hebben de Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber van de ChristenUnie en Suzanne Kröger van GroenLinks bij de behandeling van de begroting van Infrastructuur en Waterstaat op 15 oktober een voorstel ingediend voor het nationaal “vieren van de autoloze zondag”. Het voorstel roept het kabinet op de autoloze zondag bij gemeenten onder de aandacht te brengen en waar nodig te ondersteunen.

In navolging van dit voorstel roepen de fracties van GroenLinks en de ChristenUnie de Amstelveners op, om ook in Amstelveen de autoloze zondag te “vieren”. Behalve een autovrij centrum van Amstelveen en een autovrij Oude Dorp, moeten bewoners en ondernemers de gelegenheid krijgen om ook hun eigen straat aan te melden voor de autoloze zondag, waarbij bewoners en ondernemers worden gefaciliteerd bij het autovrij maken van hun straat. Daarnaast willen GroenLinks en de ChristenUnie van het college weten of ze bereid zijn om wijkplatforms en bewonersoverleggen te vragen in hun gebied te inventariseren welke straten een dag autovrij gemaakt kunnen worden?

Tenslotte vragen de beide fracties of het college bereid is om samen met partijen in Amstelveen een plan te maken voor activiteiten op de autoloze zondag en om het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen, zoals de fiets, op die dag te stimuleren.

« Terug