Schriftelijke vragen ChristenUnie: aantal kwijtgeraakte identiteitsdocumenten in Amstelveen

31-10-2019 19:38 31-10-2019 19:38

De fractie van de ChristenUnie heeft schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over het aantal kwijtgeraakte identiteitsdocumenten in de gemeente Amstelveen.

Aanleiding voor de vragen is het feit dat de minister van V&J onlangs zijn bezorgdheid heeft geuit over de stijging van het aantal vermiste identiteitsdocumenten in Nederland. In de berichtgeving hierover werd de veronderstelling geuit dat een deel van deze vermiste documenten in het criminele circuit terecht komen en daar worden gebruikt voor dubieuze doeleinden. De fractie van de ChristenUnie wil weten of dat beeld ook op Amstelveen van toepassing is.

“Wij willen daarom weten hoeveel identiteitsdocumenten van inwoners van Amstelveen de afgelopen jaren (2015 tot en met 2019) vermist zijn geraakt en of het landelijke beeld, namelijk een stijging van het aantal document dat kwijt is geraakt, ook in Amstelveen te zien. Ook zijn we benieuwd of er inzicht is over de oorzaak dat documenten zijn zoekgeraakt en met name of er cijfers zijn hoeveel “Amstelveense” identiteitsdocumenten in het criminele circuit zijn verdwenen? Tenslotte zijn we benieuwd onder welke voorwaarden er door de gemeente Amstelveen een nieuw identiteitsdocument wordt afgegeven”, aldus Bert de Pijper, voorzitter van de fractie van de ChristenUnie.

« Terug