Park and Ride in Amstelveen-Zuid

01-10-2019 19:34 01-10-2019 19:34

De fractie van de ChristenUnie heeft een aantal malen in de vergaderingen van de commissie Ruimte, Wonen en Natuur een voorstel gedaan aan het college om te komen tot een Park & Ride in Amstelveen zuid.

De ChristenUnie is blij dat het college nu een onderzoek (zie: AmstelveensNieuwsblad.nl) naar de mogelijkheden gaat doen.

Het idee is een P&R te creëren aan het einde van de nieuwe Amstelveenlijn.

Volgens de ChristenUnie zal een P&R in Amstelveen-Zuid de parkeerdruk in de rest van Amstelveen doen afnemen. Een directe verbinding naar WTC zuid en de rest van Amsterdam moet het voor de automobilist, met bestemming Amsterdam, aantrekkelijk maken de auto op de P&R te parkeren.

Als men dan direct onderzoek doet naar een snelfietspad (zoals vermeld in het Amstelveens Nieuwsblad van 1 oktober jl.) via het Zwarte pad zal een P&R alleen maar aantrekkelijker worden.

« Terug