ChristenUnie: Prachtwijken in Amstelveen

ChristenUnie10-11-2018 11:07 10-11-2018 11:07

De ChristenUnie heeft in de gemeenteraadsvergadering van 7 november 2018 er op
aangedrongen om de Amstelveense wijken “prachtwijken” te laten zijn.
“Nu kwalificeren de inwoners van wijken de sociale kwaliteit met een 6. Dat moet toch
minstens naar een 8. Daarvoor is het belangrijk dat het college op basis van het
uitvoeringsprogramma sterk gaat investeren in de infrastructuur (straten, groen en
gemeentelijke voorzieningen), de leefbaarheid in de wijken en verduurzaming door
bijv. energietransitie en klimaatadaptatie”, met een dikke acht, zet je onze
prachtwijken in hun kracht, aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie
“De ChristenUnie is van mening dat het uitvoeringsprogramma van dit college een goede
aanzet is voor de ontwikkeling van de wijken van Amstelveen, tot prachtwijken die
toekomstbestendig zijn. Daarvoor moet de beleving van het wonen van de wijk naar een
hoger niveau worden gebracht.
Ook heeft de ChristenUnie drie speerpunten waarop zij het beleid van het college zal
beoordelen. Het eerste speerpunt betreft de herijking van de schuldhulpverlening door de
gemeente. Een motie van de ChristenUnie “schuldhulpverlening met compassie” werd
unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Een tweede speerpunt betreft de begeleiding
door de gemeente van mensen met arbeidsbeperkingen. Het derde speerpunt betreft het
jeugdbeleid, waarbij de ChristenUnie er op aandringt dat een faciliterend beleid wordt
ontwikkeld om relaties tussen beide ouders van een kind te versterken, maar ook tijdige hulp
te bieden zodat echtscheidingen geen vechtscheidingen worden en ouderschapscursussen
en informatie over relatieondersteuning laagdrempelig beschikbaar is.
T.a.v. het woonbeleid is de ChristenUnie van mening dat het beleid gericht moet zijn om de
wachttijden voor een woning voor met name jongeren drastisch te verkorten, ouderen die
met pensioen gaan, niet door huurverhogingen in de financiële zorgen komen en er
woningen beschikbaar zijn voor de voor Amstelveen belangrijke beroepen, zoals
onderwijzend en verplegend personeel en politieagenten. Doorstroming moet geen doel,
maar middel zijn.
Tenslotte wenst de ChristenUnie het college voor de komende jaren veel wijsheid en inzicht
toe bij de uitvoering van het ambitieuze uitvoeringsprogramma”, aldus Bert de Pijper.

Bert de Pijper
fractievoorzitter van de ChristenUnie

« Terug