Begroting van de gemeente Amstelveen voor 2021

begroting2.jpgdonderdag 12 november 2020 22:36

In de gemeenteraadsvergadering van 11 november 2021 werd de begroting van de gemeente Amstelveen besproken.

Enkele onderdelen uit de bijdrage van de ChristenUnie:
“Wat Amstelveen in deze tijd van crisis nodig heeft, is een robuuste begroting. Dat is een begroting die de gemeentelijke overheid in staat stelt om de samenleving door de huidige crisis te helpen. Juist nu moet de overheid er zijn voor de mensen die door het virus ziek zijn geworden en nu aan het herstellen zijn en de mantelzorgers om hen heen. Een overheid die er is voor de ondersteuning van de beroepen die in deze tijd onder druk staan: de zorgmedewerkers, de boa’s, de politieagenten en de leraren. En tenslotte moet de overheid er niet alleen zijn voor de sectoren die door de coronacrisis worden getroffen: de ondernemers die hun zaken hebben moeten sluiten of grote omzetverliezen lijden, de cultuur en de sport; maar juist ook voor de werknemers die werkloos zijn geworden en hun baan hebben verloren of al langdurig werkloos zijn en door de crisis niet aan de slag kunnen komen en voor de mensen die voor de crisis al in armoede leefden en/of schulden hadden en de cisis dit alleen maar erger heeft gemaakt.”

“Een robuuste begroting die overstapt van een financieringssystematiek van “sparen vooraf” naar “betalen tijdens gebruik”. Voor de ChristenUnie is dat een “meloen die we moeten doorslikken”, om een beeldspraak van onze fractieleider uit de Tweede Kamer te gebruiken. Bij ons kwam de gedachte op “dit zal toch niet de eerste keer zijn in de 15 jaar dat de ChristenUnie in de gemeenteraad van Amstelveen zit, dat we tegen de begroting moeten gaan stemmen.” De ChristenUnie is een partij die nooit voor bestuursverantwoordelijkheid zal weglopen en dat betekent dat je de verantwoordelijkheid neemt voor de begroting, de begroting die het mogelijk maakt dat de overheid zijn werk kan doen. Om die reden hadden we het als een nederlaag gezien, als onze fractie tegen de begroting had moeten stemmen. De reden dat we over de streep zijn getrokken, was het gloedvolle betoog van de wethouder financiën tijdens de tweede termijn in de commissie ABM om de investeringsagenda maatschappelijk vastgoed overeind te kunnen houden. Want ja, ook de ChristenUnie wil dat er in de toekomst mooie nieuwe scholen en wijkcentra in onze gemeente zullen zijn. Dat er ook in de toekomst in Amstelveen een voor alle inwoners beschikbaar modern zwembad zal zijn. Een begroting dus die de ruimte biedt voor investeringen nu (het coronafonds) en in de toekomst (de investeringsagenda maatschappelijk vastgoed). Om dit allemaal mogelijk te laten zijn en de begroting ook in de toekomst robuust te laten blijven, is essentieel dat de begrotingsdoorlichting met grote voortvarendheid wordt opgepakt.”

De bijdrage van de ChristenUnie werd afgesloten met de woorden uit Psalm 127:
“Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden. Als de Here de stad niet bewaakt, tevergeefs waakt de wachter.”

De begroting werd met alleen de stem van de SP-fractie tegen, goedgekeurd. De begroting 2021 is hier online te raadplegen.

« Terug