Huisvesting van de Amstelveense scholen

hwc.jpg19-11-2020 22:55 19-11-2020 22:55

In de gemeenteraadsvergadering van 18 november jl. werd het integraal huisvestingsplan voor de Amstelveense scholen besproken. Dit huisvestingsplan regelt voor de komende vijf jaar dat de Amstelveense scholen in het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs een goede huisvesting houden. Er komt nog een huisvestingsplan dat de huisvesting van de Amstelveense scholen voor langere termijn regelt.

Enkele punten uit dit huisvestingsplan:

Er wordt een keuze gemaakt voor een breder aanbod van middelbare scholen, in plaats van uitbreiding van middelbare scholen in Amstelveen. Met name wordt er een discussie gevoerd over de komst van een vijfde middelbare school, naast het Amstelveencollege, het Keizer Karelcollege, het Herman Wesselingcollege en de Panta-Rheischool. De vraag is waar die vijfde middelbare school moet komen te staan, in Amstelveen zelf of in één van de direct omliggende gemeenten, bijv. Ouder-Amstel. In een ook door de ChristenUnie gesteunde motie wordt gevraagd aan het college om met de omliggende gemeenten hierover in overleg te gaan.

De nieuwbouw van het Herman Wesselinkcollege vordert snel. Er worden ook enkele nieuwe gymzalen gebouwd. Onderzocht wordt of deze gymzalen ook door sportverenigingen uit de omgeving gebruikt kunnen worden.

Ook ging de gemeenteraad akkoord met een ingrijpend verbouwingsprogramma van het Keizer Karelcollege. Verbouw van het gebouw blijkt hier een aantal voordelen te hebben boven nieuwbouw. Een aantal aangebouwde gedeelten worden afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Ook komt er een nieuw sporthal bij het Keizer Karelcollege.

De ChristenUnie vindt goed onderwijs in Amstelveen belangrijk. We hebben daarom van harte ingestemd met deze plannen.

« Terug