Duurzaam Landelijk Wonen

18-10-2011 12:03 18-10-2011 12:03

Een motie van de ChristenUnie om initiatieven voor landelijk wonen in het buitengebied te koppelen aan verdergaande duurzaamheidseisen is tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 12 oktober jl. aangenomen met een grote meerderheid van de gemeenteraad. Doel van de motie is om met nieuwe middelen in te spelen op de woonbehoefte in het poldergebied rond Amstelveen en het ontwikkelen van duurzaam landschappelijk wonen te bevorderen. Het gaat hierbij om meer kwaliteit binnen de beperkte ruimte die er is.

De Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie, stelt dat de motie een kwaliteitsimpuls wil leveren voor het landschap in het buitengebied van Amstelveen. Het landschap in de polders kan op eenvoudige en heel goede wijze worden verbeterd door al lang bestaande regelingen, zoals de ruimte-voor-ruimte-regeling waarbij in plaats van bebouwing die elders in de polder wordt afgebroken op andere plaatsen bebouwing mag worden uitgebreid en de verbinding van rood (bebouwing) met groen (duurzaamheidseisen), waarbij de gemeente in ruil voor toestemming voor een eigenaar van een perceel voor een verbouwing aan hem duurzaamheidseisen kan stellen. Doel van de motie is om projecten waarbij het landschap uitgangspunt is en goed ingepaste woningen een kwaliteitsimpuls voor het landschap opleveren, te faciliteren. Het gaat er om dat buitenplaatsen en landschappelijk wonen mogelijkheden bieden om de overgang en het contrast tussen stad en landschap te versterken en voorbeelden te realiseren van duurzame verbindingen van “rood en groen” met uitstraling . Amstelveen is niet de eerste gemeente die deze weg op slaat. Gemeenten in de provincies Overijssel en Limburg stellen ook in hun buitengebied extra duurzame eisen in ruil voor medewerking aan initiatieven. Door deze inzet slaan we twee vliegen in één klap. Een vitaal mooi buitengebied met duurzame allure, aldus De Pijper.

Aan het college wordt daarom verzocht om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om nadere eisen op het gebied van duurzaamheid aan initiatieven in het buitengebied te stellen. Ook moet het college onderzoeken op welke wijze de duurzaamheidseis het beste gesteld kan worden, gericht op duurzame kwaliteit met een grote uitstraling en voorwaarden die flexibel, haalbaar en betaalbaar voor de initiatiefnemer zijn. Met de motie worden nieuwe mogelijkheden geschapen om een buitengebied rond Amstelveen tot stand te brengen, waarbij particuliere initiatieven van landelijk wonen mogelijk zijn, maar die wel gekoppeld zijn aan eisen van duurzaamheid.

« Terug