Ruimte voor elkaar - Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen '23

banner_cu_psws2023_topbanner.jpg28-02-2023 14:07 28-02-2023 14:07

Kunnen we het nog, samen leven? Kunnen we nog met elkaar aan tafel, de ander zien, de ander écht horen? In ons land staat dat onder druk. Te vaak geldt het recht van de sterkste. Te vaak staat eigenbelang naastenliefde in de weg. Wij willen vredestichters zijn. Onszelf blijven én oog hebben voor de ander. Opkomen voor wat kwetsbaar is: voor de schepping en voor ál het leven. Wij willen meer ruimte voor elkaar.

Jij ook? Stem 15 maart ChristenUnie!

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten (PS). Zij vertegenwoordigen de inwoners van de provincie. De ChristenUnie neemt deel aan de Provinciale Statenverkiezingen in alle 12 Nederlandse provincies.

De provincie heeft veel belangrijke taken. Zo gaat de provincie er bijvoorbeeld over of steden en dorpen mogen uitbreiden, waar (spoor)wegen komen te liggen en het realiseren van nieuwe natuurgebieden.

Voor de verkiezingen heeft de ChristenUnie Noord-Hlolland een verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vastgesteld. Tegelijkertijd met de PS-verkiezingen vinden ook verkiezingen voor het waterschap plaats. De ChristenUnie doet mee in de waterschappen Hollands Noorderkwartier en Amstel Gooi en Vecht. De top-10 van onze kandidaten is hier te vinden.

« Terug