Schriftelijke vragen over nieuwe vorm van laadpalen voor elektrische auto’s

CU-nieuwe-laadpalen.jpg26-01-2022 15:17 26-01-2022 15:17

De ChristenUnie stelt schriftelijke vragen aan het college over een nieuwe vorm van laadpalen voor elektrische auto’s

Op de website van chargearm.com staat een mooi stuk over laadpalen voor elektrische auto’s. Het systeem kan aan een huismuur bevestigd worden maar ook als paal in de grond worden geplaatst.

Het grote voordeel van deze laadmethode is dat het de veiligheid van de voetgangers verbeterd omdat er geen losse kabels meer over de weg lopen. In de APV is in art 2:10.2 de bepaling opgenomen dat het verboden is de weg of een gedeelte van de weg anders te gebruiken dan overeenkomstig de functie daarvan. Dat betekent dat het op de weg of voetpaden neerleggen van kabels in principe verboden is.

Het bedrijf ChargeArm BV is met diverse gemeentes in gesprek om de door het bedrijf ontworpen palen in die gemeente te plaatsen. De palen worden in Nederland gemaakt.

De palen zijn ontworpen met een zwenkarm waardoor er geen snoeren meer op de openbare weg komen te liggen. Het systeem leent zich uitstekend om er een struik of boom om heen te planten waardoor het minder zichtbaar wordt.

De fractie van de ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Is de wethouder op de hoogte van dit systeem?

2. Is de wethouder bereid om te onderzoeken wat de voor- en de eventuele nadelen zijn van het systeem voor Amstelveen zouden kunnen zijn?

3. Is de wethouder bereid te onderzoeken in hoeverre dit systeem ook in Amstelveen kan komen?

4. Op welke termijn zou dit systeem in Amstelveen ingevoerd kunnen worden?

Update 3 februari: We hebben een schriftelijke reactie ontvangen waarin de wethouder aangeeft het systeem niet te kennen, verder onderzoek en een test met de paal in de loop van het jaar aankondigt. Vragen stellen heeft dus zin!

« Terug