Schriftelijke vragen ChristenUnie over toenemend aantal verkeersongevallen op rotondes in Amstelveen

112_rotonde_hooplaan_sportlaan_davey-NEWSDETAIL_1.jpeg30-09-2021 16:33 30-09-2021 16:33

De ChristenUnie stelt schriftelijke vragen aan het college over het toenemend aantal verkeersongevallen op rotondes, waar fietsers en scooters bij betrokken zijn.
“Op nieuwssites verschijnen regelmatig berichten over verkeersongevallen op rotondes. De afgelopen maanden vonden op rotondes door heel Amstelveen verkeersongevallen plaats. De ChristenUnie maakt zich hier zorgen over en vraagt aan het college te onderzoeken op welke wijze het aantal ongevallen op rotondes omlaag kan worden gebracht.” aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Het college heeft een aantal jaren geleden een beleid ingezet, waarbij kruispunten met stoplichten werden vervangen door rotondes. Deze maatregel had tot doel om kruispunten veiliger te maken.
“De ChristenUnie vraagt zich af of deze maatregel de verkeersveiligheid inderdaad heeft bevorderd. Wij willen van het college weten welke maatregelen worden getroffen om rotondes veiliger maken, zoals bijv. een 30 kilometer zone op de toegangswegen naar de rotonde, het plaatsen van stoplichten bij de toegang tot de rotonde, éénrichtingverkeer van fietsers op de rotonde en het wegnemen van de belemmeringen van het uitzicht op de rotonde. Tenslotte wil de ChristenUnie van het college weten of men bereid is om in afwachting van nader onderzoek t.a.v. de verkeersveiligheid de vervanging van kruispunten door rotondes voorlopig stop te zetten. Wat ons betreft moet er een einde komen aan de vele ongelukken op de rotondes in Amstelveen.”, aldus Bert de Pijper.
Bron foto: Amstelveenz.nl, Davey Photography, Davey Baas

« Terug