ChristenUnie: Perspectief voor de toekomst van Amstelveen

Christenunie logo21-07-2018 19:07 21-07-2018 19:07

De ChristenUnie zal bij de behandeling van de Perspectiefnota 2019 aandacht vragen
voor drie belangrijke punten om Amstelveen perspectief voor de toekomst te geven
voor 2019 en de daaropvolgende jaren. “De gevolgen van de uitvoering van de grote projecten (Amstelveenlijn, A9 en
renovatie Stadshart), een ICT en personele organisatie op het raadhuis, die een goede dienstverlening aan burgers en ondernemers ook voor de toekomst garandeert en investeringen in de wijken van Amstelveen op het gebied van infrastructuur, sociaal domein en duurzaamheid, zijn de belangrijke uitdagingen voor het college voor de komende jaren” aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie.

De drie grote projecten gaan de komende jaren van voorbereiding naar uitvoering. Dit wordt de grote uitdaging van het college. Hoe kunnen we de overlast voor inwoners en bedrijven in Amstelveen zoveel mogelijk beperken? Hoe kunnen we vermijden dat Amstelveen door de projecten toch weer voor extra kosten komt te staan? Geen groot project zonder kostenoverschrijding! Dus hoe gaan we dit goed monitoren? Daarnaast, hoe kunnen we een adequate en bij deze tijd passende gemeentelijke dienstverlening aan burgers en ondernemers blijven garanderen? Daarvoor is nodig een modern, bij deze tijd passend ICT-instrumentarium en een daarmee samenhangende inrichting van de personele organisatie hier op het raadhuis. Tenslotte vindt de ChristenUnie dat er geld beschikbaar moet zijn om te
investeren in de eigen cultuur en dynamiek van de wijken van Amstelveen in infrastructuur, het sociaal domein en duurzaamheid, om zo elke wijk een eigen toekomst te geven.


“De ChristenUnie wil graag over het te ontwikkelen uitvoeringsprogramma met ieder van de vijf wethouders in gesprek gaan. Wij vragen daarvoor ruimte in de agenda’s van de desbetreffende wethouders. Tenslotte willen wij het college wijsheid toewensen om een uitvoeringsprogramma tot stand te brengen dat ook voor de komende jaren voor alle Amstelveners een goede leefomgeving realiseert. Een uitvoeringsprogramma dat gedragen wordt door de hele gemeenteraad. Dan zal het goed gaan met deze stad en zijn inwoners!”, aldus Bert de Pijper.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Bijdrage Perspectiefnota 2019106,0 kBapplication/pdfdownload

« Terug