Even voorstellen - Bert de Pijper

Bert de Pijperdinsdag 10 maart 2015 10:33

Bert de Pijper, oud gemeenteraadslid in Amstelveen, is kandidaat op de lijst van de ChristenUnie/SGP voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Noord-Holland op 18 maart a.s.

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben Bert de Pijper, 60 jaar, getrouwd, drie volwassen dochters en vier kleinkinderen en woon in Amstelveen.

Ik ben jurist en heb een eigen bedrijfje, waarin ik werk als auteur op het gebied van het socialezekerheidsrecht en arbeidsrecht voor grote uitgevers. Daarnaast ben ik zo nu en dan docent bij bijv. PAO-cursussen en doe ik juridisch advieswerk.

Pro deo ben ik actief als bestuurder van een aantal christelijke organisaties. Ik ben 12 jaar voorzitter geweest van een zendingsorganisatie. Nu ben ik o.a. secretaris van het landelijke bestuur van ons kerkgenootschap. Ook adviseer ik locale kerkelijke gemeenten over o.a. contracten voor voorgangers en kerkelijk werkers en over vragen inzake statuten en huishoudelijke reglementen. 

Sinds wanneer en waarom ben je politiek actief?

Ik ben sinds 2006 politiek actief in Amstelveen. Ik was twee jaar daarvoor lid geworden van de ChristenUnie. In 2006 kreeg de ChristenUnie voor het eerst een zetel in de gemeenteraad van Amstelveen. Ik was toen bestuurslid in de kiesvereniging. De taak die ik in het bestuur van 2006 – 2010 had, was politiek secretaris. Ik had intensieve contacten met de fractie. Ik was de “linking pin” tussen fractie en bestuur. In 2010 behield de ChristenUnie haar zetel in de raad. Ons gemeenteraadslid werd wethouder en ik zelf werd gemeenteraadslid. Ook bij de verkiezingen in 2014 kreeg de ChristenUnie één zetel in de raad, maar helaas kwam de ChristenUnie in de oppositie terecht. Dat betekende voor mij helaas het (voorlopig) einde van de politieke loopbaan in Amstelveen. Om een aantal redenen heb ik daarna besloten om actief te worden voor de fractie in de provinciale staten.  

Waarom ben je  kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen?

Omdat ik het programma van de ChristenUnie-SGP voor Noord-Holland een goed programma vind. Ik heb inderdaad “geloof in Noord-Holland”. Noord-Holland is een dynamische provincie waarin 2 ½ miljoen mensen wonen, zowel in stedelijke als landelijke gebieden. Het programma van de ChristenUnie-SGP is een program met punten die er voor zorgen dat zowel de mensen die in stedelijke als in landelijke gebieden wonen, op een harmonieuze manier met elkaar kunnen samenleven en tot ontplooiing kunnen komen.  

De ChristenUnie is best een kleine partij, dan heb je toch nauwelijks invloed?

Je kunt als kleine partij soms heel grote invloed hebben, door de integere, deskundige en oprechte wijze waarop je standpunten naar voren brengt. Respect voor de mensen van de andere fracties, maar toch met verve je eigen standpunten naar voren brengen. Mijn ervaring in Amstelveen is dat we daarmee groot respect van de andere fracties afdwongen en dat ook zeker één van de redenen was dat de ChristenUnie in 2010 met één zetel in een raad van 37 gemeenteraadsleden, toch in het college terecht kwam.

Wat wil je in Noord Holland voor elkaar krijgen?

Ik wil er zijn voor alle mensen in Noord-Holland. Dat betekent zowel voor de inwoners van de grote steden, maar ook voor die van de kleine kernen. Wat ik voor elkaar wil krijgen, is dat de komende vier jaar de Amsterdammer zich in de provincie Noord-Holland even goed kan ontplooien als de inwoner van een dorp als Lutjebroek. Dat betekent dat we zowel een antwoord moeten vinden voor de stedelijke problemen, zoals bijv. de ontplooiing van de regionale economie en een goed openbaar vervoer in en buiten de stad, als aandacht hebben voor de ontplooiing van de agrarische bevolking, maar ook met behoud van de natuur.

Waar ben je het meest enthousiast over? 

Waar ik het meest enthousiast over ben, is het oplossen van problemen. Inzet van je deskundigheid om een probleem terug te brengen naar de menselijke maat, zodat je samen met anderen die rond een bepaald onderwerp een rol spelen, een oplossing tot stand kunt brengen waar mensen “blij” van worden. Daarom ben ik zo enthousiast over het programma van de ChristenUnie-SGP. Dat brengt provinciale onderwerpen terug naar oplossingen die recht doen aan de menselijke maat.

Wat wil je betekenen voor Amstelveen? 

Amstelveen is een stedelijke samenleving, maar middenin tussen de “groene longen” in het zuidelijke deel van de provincie Noord-Holland. Ik wil mij inzetten voor de 85.000 inwoners van Amstelveen, die daar wonen, werken en leven. Dat betekent enerzijds goed onderwijs voor de jeugd en investeren in goede werkgelegenheid voor werkenden en inzet voor arbeidsparticipatie voor niet werkenden, waar dat mogelijk is. Dat betekent niet alleen een goed openbaar vervoer, maar ook fietspaden om de fiets te gebruiken waar dat nodig is, of het realiseren van fietsenstallingen bij OV-stations. En voorts ….. moet de Bovenkerker-polder groen blijven. Daar wil ik mij voor inzetten.

Waar ben je te vinden als je niet werkt en niet voor de politiek actief bent? 

Helaas is die tijd niet zoveel aanwezig. Het weekend is mij dierbaar. Op de zaterdagen in de winter met mijn vrouw musea bezoeken (we hebben al een paar jaar een museumjaarkaart) of in het voorjaar en zomer in de tuin bezig zijn.

Op zondag is er het moment om geestelijk opgeladen te worden in de dienst in de kerk om daarna, soms met familie, de zondag verder door te brengen.

En verder vind ik het heerlijk zeker twee keer per jaar een week in Zwitserland te zijn, waar onze tweede dochter en haar man en kinderen wonen.

Wat is je levensmotto? Of wat inspireert jou? 

Ik word al vele jaren geïnspireerd door Psalm 25. Psalm 25 is mijn bijbelgedeelte dat mij al 30 jaar lang inspireert en bemoedigt. Ik ben God zo dankbaar voor onze trouwtekst Psalm 25: 14: Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend. 

Labels

« Terug

Reacties op 'Even voorstellen - Bert de Pijper'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.