Brede steun voor motie voor behoud historische tramlijn

Museumlijn 2.0zaterdag 16 juni 2018 15:55

De ChristenUnie dient aanstaande woensdagavond samen met de partijen AvA, BBA, CDA, GroenLinks en OCA tijdens de raadsvergadering gezamenlijk een motie in waarin zij het gemeentebestuur oproepen alles in het werk te stellen om de museumtramlijn en de historische trams te behouden als -zoals zij dat in de motie noemen- een van de beeldbepalers van het Amstelveens cultureel erfgoed. Gebleken is dat er voor de motie ook enthousiasme onder de andere fracties van de gemeenteraad aanwezig is.

De partijen roepen het college op in contact te treden met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om te bepleiten dat de historische trams van de Stichting Electrische Museumtramlijn Amsterdam onder het begrip Erfgoed uit de Erfgoedwet vallen. Men stelt dan ook voor om bij het ministerie financiële middelen te claimen uit het budget dat beschikbaar is voor Erfgoed.

De vijf partijen wijzen er ook op, dat in het coalitieakkoord ten aanzien van de visie op het Oude Dorp ook aandacht wordt gegeven aan het behoud van de museumtramlijn als een culturele gezichtsbepaler van het Oude Dorp. Daarnaast vinden de partijen dat de museumtramlijn ook een opvoedkundige waarde heeft omdat veel ouders met kinderen gebruik maken van de trams.

De museumtramlijn is in gevaar gekomen omdat de gemeente Amsterdam de ruimte rondom het Haarlemmermeerstation heeft bestemd voor woningbouw. De stalling van de trams zou dan ook verdwijnen. De indieners van de motie vinden dat Amstelveen en Amsterdam gezamenlijk moeten onderzoeken hoe alsnog een nieuwe stallingsruimte kan worden gerealiseerd. Partijen roepen het college dan ook op binnen één maand contact op te nemen met Amsterdam om vervolgens een gezamenlijk beleid te ontwikkelen met als doel de tramlijn te behouden.

Een bijzondere bijkomstigheid is dat de spoorlijn waarover de trams rijden in 1918 in gebruik werd genomen, dus precies 100 jaar oud is. De partijen willen uiterlijk in het derde kwartaal van dit jaar geïnformeerd worden over de door het college ondernomen activiteiten.

« Terug