Een betaalbare woning voor iedere Amstelvener

Stadshartdonderdag 08 maart 2018 19:02

De ChristenUnie zal zich ook de komende jaren inzetten voor de Amstelveense woningzoekende en voor hen die soms meer dan 10 jaar op een wachtlijst staan. Er moeten meer starterswoningen worden gebouwd. De afgelopen jaren zijn weer veel jongeren Amstelveen ontvlucht omdat ze hier geen woning kunnen krijgen. De ChristenUnie vindt dat onacceptabel. “Het is de hoogste tijd dat de wachtlijsten korter worden” aldus Bert de Pijper, lijsttrekker van de ChristenUnie.

 

Het huidige college en de coalitiepartijen (VVD, D66, BBA en PvdA) blijven inzetten op het “mantra” van de doorstroming. Al jarenlang blijkt echter dat de doorstroming niet werkt. Er moet een ander beleid komen. De ChristenUnie wil dat er in Amstelveen een toekomst is voor alle inwoners: jong en oud, met een laag inkomen en met een hoger inkomen.  


“Het plan van wethouder Raat om als experiment met “Eigen Haard” af te spreken dat 50 woningen voor jongeren beschikbaar komen, is een goed bedoeld initiatief maar de bekende “druppel op de gloeiende plaat”. Blijft de vraag  wat te doen met jonge stellen met kinderen die op een 2-kamer flatje zitten. Leerkrachten die Amstelveen verlaten of niet eens komen bij gebrek aan goede woonruimte?

De ChristenUnie wil dat er een structurele, langjarige, oplossing komt voor woningzoekenden die al zolang wachten op een eigen woning. Dat betekent bouwen naar behoefte. Dus sociale woningbouw, maar ook woningen voor de middeninkomens. De woningbouwprojecten in Amstelveen moeten gemêleerd zijn. Er moet meer worden ingezet op woningen waarvoor de starterslening kan worden gebruikt, een woningaanbod geschikt voor ouderenzorg en ook levensloopbestendige woningen.  

 De ChristenUnie wil daarom zo snel mogelijk betaalbare woningen gaan bouwen. Voor jongeren en ouderen, maar ook voor woningzoekenden die werkzaam zijn in de voor Amstelveen onmisbare sectoren, zoals het onderwijs, ziekenhuizen en politie. Elke Amstelvener moet binnen afzienbare tijd een woning kunnen krijgen in Amstelveen. Daar gaat de ChristenUnie voor!” aldus Bert de Pijper.   

Labels

« Terug

Reacties op 'Een betaalbare woning voor iedere Amstelvener'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.