ChristenUnie stelt vragen over subsidie aan de Amity International School

Amstelveen-internationale-school-e1498136209733-560x373dinsdag 13 februari 2018 16:14

De ChristenUnie heeft aan het College van B&W schriftelijke vragen gesteld over de
subsidie van ca. € 1,5 miljoen voor de nieuwe internationale school die zich in
Amstelveen gaat vestigen, de Amity International School Amsterdam. De ChristenUnie
stelt de vragen n.a.v. een artikel van onderzoeksjournalisten van “Follow the money”.
“Uit het artikel blijkt dat de subsidie van ca. € 1,5 miljoen een onderdeel is van afspraken van
het Rijk, Amsterdam en Amstelveen in een poging om Amity naar Nederland te krijgen om
ook in Nederland in de regio Amsterdam een vestiging van die internationale school tot stand
te brengen. Het artikel roept voor de ChristenUnie een aantal kritische vragen op. De
belangrijkste vragen zijn over de relatie van het ter beschikking stellen van dit omvangrijke
bedrag aan subsidie en de realisering van het doel van de subsidie, namelijk een goed
functionerende internationale school tot stand te brengen die een goede aanvulling is voor
bestaande onderwijsvoorzieningen in Amstelveen”, aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van
de ChristenUnie.
In het artikel van Follow the money gaat het om een onderzoek naar de besteding van
gemeenten van gelden aan het internationaal onderwijs. Als voorbeeld wordt
beschreven de totstandkoming van de subsidie aan de Amity International School die
in het voormalige gebouw Van Leer-gebouw aan de Amsterdamseweg wordt
gevestigd. Amsterdam en Amstelveen geven samen € 2,5 miljoen aan deze school. De
ChristenUnie maakt zich zorgen over de gang van zaken rond de totstandkoming van
deze school.
“De ChristenUnie heeft een aantal vragen rond de subsidieverlening. Wij vragen ons af of er
een goede kosten-batenanalyse van de vestiging van Amity in Amstelveen is gemaakt en of
Amstelveen hierbij betrokken is? Is het juist dat 14 docenten al aan het begin van het
schoolseizoen zijn aangenomen, en nu de school nog steeds niet van start is gegaan,
werkloos thuis zitten? Welke actuele verwachtingen heeft het college over de datum dat de
school daadwerkelijk van start kan gaan? Welke actie gaat het college ondernemen als de
inschrijving van leerlingen uitblijft en de school onverhoopt niet open gaat; is de subsidie dan
nog terug te draaien? Had de subsidie voor Amity niet beter ingezet kunnen worden voor het
reguliere onderwijs in Amstelveen, bijvoorbeeld om het vestigingsbeleid voor leraren die
werkzaam willen zijn op scholen in Amstelveen, te verbeteren?, aldus Bert de Pijper.

Labels

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht