Plannen voor facelift van het Stadshart!

stadshart faceliftwoensdag 12 juli 2017 13:12

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 21 juni jl. de plannen voor een facelift van het Stadshart vastgesteld. De fractie van de ChristenUnie heeft voor deze plannen gestemd. Wel hebben we bij de behandeling van dit onderwerp een aantal punten naar voren gebracht:

De ChristenUnie is blij met deze uitwerking van de toekomstige ontwikkeling van het Stadshart. Het Stadshart moet het visitekaartje van Amstelveen zijn; de huiskamer van Amstelveen. De belangrijkste vraag voor de ChristenUnie is of de gewone Amstelvener, graag wil komen in “de huiskamer van Amstelveen”, het Stadshart. En aan die vraag hebben we de plannen getoetst.

* Allereerst wordt er ingezet op een goede bereikbaarheid van het Stadshart. Voor de ChristenUnie is belangrijk dat het Stadshart goed bereikbaar is met OV, fietsers en voetgangers en dat het autoverkeer de wegen naar het Stadshart en de parkeergarages niet doet verstoppen. In de nota wordt ingezet op hoogwaardige routes voor langzaam verkeer, o ok buiten winkelopeningstijden. Daar is de ChristenUnie blij mee. Ook is de ChristenUnie blij dat er een scheiding komt tussen autoverkeer en fietsers en voetgangers in de Thomas Cookstraat. Het wordt hoog tijd dat deze onooglijke doorgang tussen bibliotheek en de toegang van de parkeergarage wordt aangepakt. Auto’s, fietsen en voetgangers zitten elkaar daar in de weg. Daarnaast pleit de ChristenUnie voor meer fietsenstallingen in het Stadshart. 

* Een ander belangrijk punt voor de ChristenUnie is de weekmarkt. Onder bepaalde voorwaarden kan de ChristenUnie zich vinden in een verplaatsing van de markt van het Stadsplein naar het gebied tussen de fontein op het Stadsplein en de kruising van de Rembrandtweg met de Groen van Prinstererlaan. De ChristenUnie is wel tegen een verplaatsing van de weekmarkt naar het Handelsplein. Voordat er een definitieve verplaatsing van de markt gaat plaatsvinden willen we dat eerst de volgende vragen zijn beantwoord:

- Bij verplaatsing van de markt zal de markt met 20% moeten inkrimpen. Is dat percentage juist en om hoeveel kramen gaat dat dan en zijn er toch nog mogelijkheden om de inkrimping te voorkomen? Het college zal nader onderzoek doen.

- De ChristenUnie constateert een tegenstelling tussen het voorstel van de gemeente dat de  kramen op de Rembrandtweg naar de winkels gericht zullen worden en de wens van de marktbranche dat de kramen juist naar elkaar gericht, moeten worden opgesteld. Wat is de best haalbare, commercieel meest aantrekkelijke oplossing? Het college zal de gemeenteraad op de hoogte houden van de contacten tussen de gemeente en de marktbranche.

- Hoe zit het met het autoverkeer op de Rembrandtweg tijdens de marktdagen. Blijven de garageboxen die achter de huizen aan de oostkant van de Rembrandtweg zijn en alleen vanaf de Rembrandtweg bereikbaar zijn, voor autoverkeer ook tijdens marktdagen bereikbaar? Het college zal dat nog nader uitzoeken.

* Verder wordt er in de plannen gesteld dat uitbreiding van het winkelareaal wenselijk is, maar alleen binnen het kernwinkelgebied. De ChristenUnie constateert dat er al jarenlang een groot verloop van winkels binnen het Stadshart. Wij vragen het college of er niet iets aan het verloop van winkels in het Stadshart kan worden gedaan en of met name de winkels voor het middensegment van de samenleving behouden kunnen worden. Wat de ChristenUnie betreft koen er niet alleen maar duurdere zaken voor de hogere inkomens. De ChristenUnie vraagt het college om hierover met de eigenaar van het Stadshart (Unibail-Rodamco) in contact te treden.

De grote winst van dit plan is alleen al dat de aanval van Unibail Rodamco op de Schildersbuurt is afgeslagen. De bewoners hoeven niet meer bang te zijn voor hun huizen en dat is al een enorme winst. In het algemeen is de ChristenUnie positief over de plannen voor het Stadshart. Wel houden we onze zorg dat het Stadshart, zoals dat nu met deze visie in de steigers staat, ECHT een huiskamer van alle Amstelveners wordt. Dit nieuwe Stadshart moet een plaats worden, waarin alle 90.000 Amstelveners graag willen komen en verblijven. Het moet “hun” Stadshart zijn.

 

Labels

« Terug

Reacties op 'Plannen voor facelift van het Stadshart!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.