Nieuwe milieubewuste afvalinzameling: Ringen ChristenUnie verdwijnen

afvalringzondag 02 april 2017 16:03

De gemeenteraad is in de vergadering van 22 maart akkoord gegaan met het Grondstoffenplan 2017 – 2021. Dit plan regelt de invoering van een nieuwe milieubewuste inzameling van afval in Amstelveen. Met het Grondstoffenplan wordt een grote stap gezet in een milieubewust beleid van de gemeente Amstelveen en wordt er een belangrijke stap gezet naar een goede afvalscheiding.

De inzameling van plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) gaat van de plastic zakken naar mini-containers bij de laagbouw en ondergrondse containers bij de hoogbouw. Dat betekent wel dat de plastic zakken en de ringen rond de lantaarnpalen waaraan de zakken kunnen worden opgehangen, zullen verdwijnen. Deze ringen waren een idee van de ChristenUnie om het zwerven van de plastic zaken over straat tegen te gaan. Een idee dat het college in de vorige raadsperiode voor heel Amstelveen heeft ingevoerd. Met enige weemoed constateert de ChristenUnie dat de ringen voor de zakken van het plastic afval in de toekomst zullen verdwijnen. Maar in het belang van een milieubewuste, effectieve en goede afvalscheiding in de vorm van containers voor PMD-afval, wil de ChristenUnie graag afscheid nemen van de ringen voor het plastic afval.

Voor het restafval komen er ook containers. De wethouder heeft in de commissie Ruimte, wonen en natuur aangegeven dat de afstand tot de restafvalcontainer gemiddeld 110 meter wordt en maximaal 300 meter. De ChristenUnie dringt wel aan op een gewogen beoordeling of de genoemde afstanden voldoen en dat de afstand tot de containers nergens in Amstelveen tot problemen leidt. 

Samenvattend: een plan waar de ChristenUnie volledig achter kan staan. Goed voor het milieu en dus goed voor de samenleving. We zien uit naar de invoering van dit plan.

 

Labels

« Terug

Reacties op 'Nieuwe milieubewuste afvalinzameling: Ringen ChristenUnie verdwijnen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.