Grote zorgen over optreden horror metal band op kerstavond in P60

p60zaterdag 03 december 2016 16:54

De fractie van de ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over het geplande optreden van de horror metalband Carach Angren op de avond van 24 december a.s., kerstavond, in P60. “Dat de komst van deze band in P60 juist op Kerstavond staat gepland is een minachting voor het gegeven dat het Kerstfeest een feest van het Licht is. We maken ons zorgen over de duistere invloed die dit op onze jeugd kan hebben.”, aldus Henk Stoffels, burgerlid voor de ChristenUnie.

In de aankondiging van P60 over het optreden van de band staan onder andere de volgende zinnen: “Als het koude zweet je langs de rug loopt, het kippenvel je bekruipt, je hart een slag overslaat en angst je in een wurggreep houdt, dan weet je dat je in het horrorrijk van Carach Angren bent getreden. Met hun nieuwste album 'This is No Fairytale', dat in 2015 werd uitgebracht, spannen zij de kroon van het horror metal genre. Op kerstavond ontketent Carach Angren de demonen en duivelse hekserij in Amstelveen!” 

De fractie van de ChristenUnie vraagt aan het college hoe zij met subsidies voor dit soort optredens denkt bij te dragen aan een goede geestelijke gezondheid voor de jeugd. Deelt het college de bezorgdheid van de ChristenUnie over de programmering van bands als deze in het algemeen en de keuze hiervoor op Kerstavond in het bijzonder?

De fractie van de ChristenUnie heeft de volgende vragen aan het College:

  1. Wat vindt het college van de programmering door P60 van deze band op kerstavond? Is dit de geschikte voorbereiding voor het feest van het Licht, het Kerstfeest?
  2. Maakt het college zich evenals de fractie van de ChristenUnie bezorgd over de jongeren die onder het gehoor van deze band komen?
  3. Is het college van mening dat de Amstelveense jeugd van rond de 18 jaar aan dit soort bands moet worden blootgesteld? Wat doet het college om de jeugd die op kerstavond bij P60 wordt blootgesteld aan “demonen en duivelse hekserij” door het optreden van Carach Angren, te beschermen? Hoe past het toestaan van een optreden van deze metalband in een goede geestelijke gezondheidszorg voor onze Amstelveense jeugd?
  4. Is het college bereid om aan de verstrekking van subsidie aan P60, de voorwaarde te verbinden dat geen optredens van dit soort metalbands met donkere spirituele invloeden, zal plaatsvinden?
  5. Is het college bereid om met P60 in gesprek te gaan over de programmering van bands, met als doel om te voorkomen dat de Amstelveense jeugd niet meer aan dit soort demonische metalbands wordt blootgesteld?

-Toelichting persbericht-

Het poppodium P60 krijgt per jaar een subsidie van ca. € 600.000,-. Ook is een eenmalige subsidie van € 50.000,- toegekend. De subsidies zijn toegekend om de bedrijfsvoering van het poppodium te verbeteren, onder handhaving van de programmering en de wijze waarop met vrijwilligers wordt gewerkt. Zonder deze subsidies kan P60 niet voortbestaan. De fractie is van mening dat deze subsidie dan ook gebruikt zou moeten worden voor een programmering die een draagvlak heeft in een heel breed deel van de samenleving. Het programmeren van een horror metalband op kerstavond hoort daar in onze ogen niet bij.

De fractie betreurt het dat er min of meer onbedoeld een link is gelegd tussen de effecten van het optreden van deze band en bepaalde misdadigers. Van die link neemt de fractie afstand. Wij hebben wel zorg over de gevolgen die het bijwonen van een optreden van dit soort bands voor het publiek heeft.

 

Fractie van de ChristenUnie

 

Labels

« Terug

Reacties op 'Grote zorgen over optreden horror metal band op kerstavond in P60'

Kramer, CK (Kees) [328641]
Geplaatst op: 06-12-2016 11:51
Erg jammer dat de CU Amstelveen anderen niet de vrijheid gunt om op hun manier van kunst te genieten.

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.