Mogelijkheid Park & Ride (P&R) bij N201

Maria vlaardinsdag 22 november 2016 16:45

Een motie van de ChristenUnie (CU) over dit onderwerp biedt uitstekende perspectieven, het zou een oplossing kunnen zijn voor diverse verkeersproblemen. Verkeersaders zoals de Bovenkerkerweg, die nu nog veel verkeer te verwerken krijgen, zullen worden ontlast. Ook parkeerproblemen binnen onze gemeente worden beter hanteerbaar.

Maria Vlaar, burgerlid voor de CU in de commissie Ruimte Wonen Natuur (RWN), vroeg het college in overweging te nemen, om vlakbij de naar Uithoorn door te trekken tramverbinding een P&R te realiseren ter hoogte van de N201.

“De tramlijn zou dan nog meer mensen kunnen aantrekken die van verder weg komen en uiteindelijk Amsterdam als reisdoel hebben. Deze mensen zijn nu nog op de auto aangewezen. Als zij de auto op de te ontwikkelen P&R kunnen parkeren, wordt verder reizen met de tram een aantrekkelijke optie. Hiermee zou tevens de belasting van de wegen ten gevolge van doorgaand autoverkeer in Amstelveen worden verminderd. De ChristenUnie is van mening dat met het idee van een P&R bij de N201, een zeer compleet HOV-traject (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) zou worden gecreëerd, dat afrekent met vervoersproblemen die zich op dit moment nog voordoen.”, aldus Maria Vlaar.

Zij kreeg direct bijval van de partijen BBA en D66, die vervolgens de motie van de ChristenUnie mede indienden. Nu de motie door de Raad is aangenomen, zal wethouder Brandes (verkeer en vervoer) zich sterk maken om het plan bij de verdere besluitvorming door de Stadsregio mee te nemen en te verdedigen.

De ChristenUnie maakt zich sterk voor een goede doorstroming van het verkeer, maar ook voor uitstekend Openbaar Vervoer. In dit plan zijn beide opties verenigd.  

Labels

« Terug

Reacties op 'Mogelijkheid Park & Ride (P&R) bij N201'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.