De zondagmorgen in Amstelveen

dorpskerk amstelveenmaandag 21 november 2016 11:23

De fracties van de ChristenUnie en het CDA hebben tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 9 november het amendement “De zondagmorgen in Amstelveen” ingediend. Het amendement beoogt het raadsvoorstel over de Winkeltijdenverordening 2016, zodanig te wijzigen dat de  winkels in Amstelveen niet open kunnen zijn tussen 06.00 uur ’s morgens en 22.00 ’s avonds, maar pas vanaf 12.00 uur tot 22.00 uur. Het doel hiervan is om op de zondagmorgen de winkels in Amstelveen dicht te houden. “Om een aantal reden vinden we dat de winkels in Amstelveen op zondagmorgen niet open zouden moeten zijn,” aldus de fracties van ChristenUnie en CDA.

“De mogelijkheid om winkels op zondagmorgen open te laten gaan, confronteert kleine ondernemers met oneerlijke concurrentie van grotere bedrijven die wel de organisatie en mogelijkheden hebben om op zondagmorgen open te zijn. Voorts hechten we eraan dat er eerst een breed onderzoek onder ondernemers en consumenten in Amstelveen wordt gedaan of er wel behoefte is aan ruimere openingstijden en wat de consequenties daarvan zijn voor werknemers, die werkzaam zijn in bedrijven die gebruik willen maken van de ruimere openingstijden. Ook vinden we het zorgelijk dat er bij verruiming van de openingstijden op zondagmorgen geen rustpunt meer is, waarop gezinsleden en bijv. sportteams elkaar kunnen ontmoeten en mensen die hechten aan de kerkgang hun diensten kunnen blijven bezoeken in de rust en stilte van de zondagmorgen.

Tenslotte willen we nog wijzen op de aanzienlijke extra kosten voor extra beveiliging en beheer van het Stadshart, als het Stadshart ook op zondagmorgen open moet gaan. Wij vragen ons af of deze extra kosten, wel opwegen tegen het openstellen van het Stadshart op de zondagmorgen,” aldus de fracties van ChristenUnie en CDA. 

Labels

« Terug

Reacties op 'De zondagmorgen in Amstelveen'

Lucifer, ML (Morgenster) [1053481]
Geplaatst op: 01-12-2016 19:43
Voornamelijk heb ik me aangemeld bij uw geweldige website om te reageren op het feit dat u wilt proberen de subsidie van cultuurinstelling P60 te korten. Na het lezen van bovenstaand bericht heb ik hierover ook een mening.

Uitgaande van het feit dat de meeste ondernemers niet christelijk zijn en dat een vervanging voor deze minderheid gemakkelijk te vinden is, zie ik dat argument als niet valide. Een onderzoek lijkt me een goed idee maar is onnodig omdat dit soort onderzoeken al door vele gemeentes in de loop van de jaren is gedaan.

Dan blijft het argument van "rust op zondag" over, de mate van rust is iets persoonlijks, iets subjectiefs dat elke persoon anders ervaart. De vraag is of de wens naar rust opweegt tegen de wens om inkopen te kunnen doen op de zondag. Ik denk persoonlijk van niet. Als een persoon rust wenst te hebben dan moet hij dat zoeken op een andere plek.

Is het niet egocentrisch om te willen dat omdat christenen rust willen op de zondag, dat de rest van de mensen daar rekening mee moet houden? Dat jullie beter zijn dan anderen omdat jullie geloven in de enige ware god net als alle andere godsdiensten die denken dat zij het ware geloof verkondigen?

Voornamelijk ben ik hier om jullie kortzichtigheid met betrekking tot het poppodium aan te kaarten. Jullie klagen met ongefundeerde verwijten over het Genre metal als één geheel. Wisten jullie dat er ook christelijke metal is? Met gestrekt been en zonder vooronderzoek willen jullie dit evenement verbieden. Op dit moment laat de CU zien wie jullie echt zijn: Babyboomers die geloven in sprookjes en kwaad zijn op de rest van de wereld omdat we niet in hetzelfde sprookje geloven.

Als laatste wil een mededeling doen naar de webmaster van deze "geweldige site". Bij het accepteren van de cookies refreshed de site en dit formulier, dat is kut, erg kut. Ten tweede is jullie website een beetje vatbaar voor SQL-injecties. Als laatste zou het fijn zijn als dit fomulier waarin ik in type automatisch aanpast aan de breedte van zijn parent

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.