ChristenUnie: woonbeleid van het College faalt!

queuezondag 09 oktober 2016 14:49

De fractie van de ChristenUnie heeft schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld over het aanbod van sociale huurwoningen in Amstelveen. Aanleiding hiervoor zijn de schriftelijke vragen van de VVD-fractie over het vermeende leuren met sociale woningen en reacties van inwoners van Amstelveen op deze vragen.

“De VVD hapt hier vrolijk in een koekje dat ze van eigen deeg hebben gebakken en nu zitten de inwoners van Amstelveen met de gebakken peren. De VVD is als coalitiepartij medeverantwoordelijk voor het beleidsaspect van het college om doorstroming van scheefwoners te bevorderen. Dit beleid blijkt in de praktijk niet te werken. Ook wil het College sociale huurwoningen afstoten. Als gevolg hiervan zal het aanbod van woningen in het lagere prijssegment, dus de sociale huurwoningen, nog nijpender worden. Woningzoekenden moeten wel inschrijven op alle beschikbare woningen, met als gevolg dat een woning soms niet geschikt blijkt te zijn voor hun woonsituatie. De woningzoekenden in Amstelveen zijn de dupe van het beleid van het College”, aldus Maria Vlaar, burgerlid voor de ChristenUnie.

De fractie van de ChristenUnie is geconfronteerd met de situatie van een persoon die al ca. 10 ½ jaar staat ingeschreven voor een woning in het segment van de sociale huurwoningen en voorlopig nog geen zicht heeft op een woning. Van woningen afwijzen is in dit geval al helemaal geen sprake. In de lagere prijscategorieën worden al maanden nauwelijks woningen in Amstelveen aangeboden.

“De praktijk blijkt te zijn dat woningzoekenden helemaal niet lichtvaardig de aangeboden woningen afwijzen, maar omdat het aanbod zo gering is schrijven zij zich in voor een woning die naderhand niet geschikt voor hen blijkt te zijn. De ChristenUnie wil daarom van het College weten of het juist is dat er op dit moment heel weinig woningen in het lagere prijssegment worden aangeboden en wat de oorzaak daarvan is. Ook wil de ChristenUnie van het College weten, welke maatregelen worden genomen om de wachttijden voor woningzoekenden effectief te verkorten en op welke termijn resultaat hiervan is te verwachten. De fractie van de ChristenUnie heeft destijds bij behandeling van de Woonagenda 2015 – 2018 in de gemeenteraadsvergadering van 9 maart jl. een amendement ingediend om dit prioriteit nr. 1 van het woonbeleid te laten zijn. Helaas werd het amendement door tegenstemmen van met name de coalitiepartijen VVD, D66, BBA en PvdA verworpen. De constatering van de ChristenUnie is dat het woonbeleid van het College faalt en dat de Amstelveense woningzoekende daarvan de dupe is; dat is teleurstellend”, aldus Maria Vlaar, burgerlid voor de ChristenUnie.

 Maria Vlaar

burgerlid voor de ChristenUnie  

Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: woonbeleid van het College faalt!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.