Bouwproject Bankrashof 3

bankrashofmaandag 10 oktober 2016 14:47

In de gemeenteraadsvergadering van 28 september jl. werd de Startnotitie Bankrashof 3 besproken. De eigenaar van de kantoortoren aan Bankrashof 3 heeft een plan opgesteld om de leegstaande kantoortoren in zijn geheel te slopen en te vervangen door een nieuw gebouw met appartementen, winkelruimte, dienstverlening, horeca en een ondergrondse parkeergarage. Deze startnotitie waarin het wat, waar en hoe wordt beschreven is bedoeld om kaders te stellen aan deze ontwikkeling.

De bijdrage van de fractie van de ChristenUnie was de volgende:

“Het gaat hier om een plan om de leegstaande kantoortoren Bankrashof 3 in zijn geheel te slopen en te vervangen door een nieuw gebouw met appartementen, winkelruimte, dienstverlening, horeca en een ondergrondse parkeergarage. In de plannen valt direct op dat de appartementen verhuurd gaan worden, waarbij de prijs grotendeels tussen de € 1.300,- en € 1.900,- met uitzondering van een paar penthouses. Het is duidelijk dat hier woningen komen voor de hogere inkomensklassen van Amstelveen. De vraag die hier direct aan de orde komt is of aan de eigenaar van deze kantoortoren de voorwaarde moet worden gesteld dat ook woningen voor de middeninkomens beschikbaar komen.

De fractie van de ChristenUnie is van mening dat er in de gemeente Amstelveen voldoende woningen gebouwd moeten worden met huurprijzen die geschikt voor de middeninkomens. In de lijn met dit uitgangspunt hebben wij bij de behandeling van het voorstel tot bouwen van woningen in de Scheg een motie gesteund die vroeg dat aan de te bouwen woningen, woningen met huurprijzen tussen € 710,- en € 900,- werden toegevoegd. Wij vinden echter niet dat deze voorwaarde standaard bij elk bouwproject in Amstelveen moet worden opgelegd. Wij hebben er geen probleem mee dat bij bepaalde, meer kleinschalige bouwprojecten, zoals het bouwproject van het voormalige KPMG-gebouw en ook dit kleinschalige bouwproject aan de Bankrashof voor de hogere inkomensklassen wordt gebouwd, MITS er op andere plaatsen in Amstelveen wel voldoende woningen voor de middeninkomens beschikbaar komen. Om die reden kan onze fractie akkoord gaan met dit project. Het gaat ons er om dat “Amstelveen-breed” eindelijk voldoende woningen komen, waarbij woningzoekenden met lagere inkomens en de middeninkomens op afzienbare termijn een woning kunnen krijgen en er niet de schande is dat ze vele jaren op een wachtlijst moeten staan voor een geschikte woning. Onze fractie heeft daarom de volgende vragen aan de wethouder:

* Als de woningen zijn gerealiseerd en worden bewoond, kan de wethouder dan nagaan of het principe van de doorstroming ook bij dit project zal hebben gewerkt. Worden deze nieuw te bouwen woningen betrokken door inwoners van Amstelveen die een woning in het minder dure segment hiervoor zullen verlaten?
* Waar komen op dit moment in Amstelveen wel extra huurwoningen met een middeldure huur?”

NB: De wethouder heeft toegezegd een onderzoek te zullen doen naar de herkomst van de nieuwe bewoners van dit bouwproject. Tevens heeft de wethouder een lijst bekendgemaakt met bouwprojecten waarbij woningen worden gebouwd met een middeldure huur of koop.

Labels

« Terug

Reacties op 'Bouwproject Bankrashof 3'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.