Kandidaten

Kandidaten 2018

1. Bert de Pijper

Ik ben Bert de Pijper, gehuwd met Adrie en heb drie dochters en zeven kleinkinderen. In het dagelijks leven ben ik zzp’er. Ik ben zelfstandig auteur, docent en adviseur op het gebied van sociale verzekeringen en het arbeidsrecht. We zijn lid van de CAMA Gemeente Amstelveen. In de gemeenteraadsvergadering van 3 juni 2015 ben ik weer beëdigd als gemeenteraadslid nadat ik de periode van 2010 t/m 2014 ook al gemeenteraadslid voor de ChristenUnie was. Het is een voorrecht om voor de ChristenUnie lid te zijn van de gemeenteraad. Ik wil graag in de gemeenteraad een pittig en principieel geluid laten horen. Het is voor mij daarom een voorrecht om voor de komende gemeenteraadsverkiezingen de kandidatenlijst van de ChristenUnie te mogen aanvoeren. 

Amstelveen is een stedelijke samenleving, maar wel één die ligt midden tussen de “groene longen” in het zuidelijke deel van de provincie Noord-Holland. Amstelveen heeft een samenleving nodig waar mensen aandacht voor elkaar hebben. Een samenleving waarin het goed leven, wonen en werken is. Een samenleving waarin mensen die arbeidsongeschikt zijn, werkloos zijn of schulden hebben, een goed bestaan kunnen opbouwen. Mensen die aangewezen zijn op Wmo-voorzieningen, die ook kunnen krijgen. Statushouders moeten maatwerk in de begeleiding van de gemeente krijgen om hun plek te vinden in de Amstelveense samenleving. Voor die samenleving wil ik mij inzetten. Dat betekent goed onderwijs voor de jeugd realiseren en investeren in goede werkgelegenheid voor werkenden en inzet voor arbeidsparticipatie voor niet-werkenden waar dat mogelijk is.

Daarnaast is onze inzet niet alleen voor een goed openbaar vervoer, maar ook voor goede fietspaden door heel Amstelveen om de fiets te gebruiken waar dat mogelijk is, en het realiseren van fietsenstallingen bij OV-stations. En voorts ….. moet de Bovenkerkerpolder groen blijven.

2. Henk Stoffels

Ik ben Henk Stoffels. Al ruim 12 jaar betrokken bij de ChristenUnie in Amstelveen. Ik vind het steeds leuker om politiek in Amstelveen bezig te zijn. Hoewel ik het in het begin niet makkelijk vond om te ontdekken wat nu precies “ Christelijke" gemeente politiek was vind ik mijn plek steeds meer  in de lokale samenleving.
Mijn belangrijkste motivatie is” van invloed te zijn als christen in mijn woonplaats. Ik ben actief als burgerlid in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur. Omdat wij nog 1 burgerlid te kort komen val ik regelmatig in bij de commissie Burgers en Samenleving.

3. Jetske Gerkema

Mijn naam is Jetske Gerkema (22 jaar) en ik sta op plek drie voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Amstelveen. Op dit moment studeer ik in deeltijd bestuurskunde aan de VU en werk ik als docent bij de Lerarenopleiding Maatschappijleer aan de Hogeschool van Amsterdam.

Vanaf mijn 17e ben ik actief bij PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. Ik vond het leuk om samen met leeftijdsgenoten na te denken over maatschappelijke vraagstukken. Zo hebben we ons een jaar beziggehouden met het onderwerp ‘jong sociaal ondernemen’, maar zijn we ook met een groepje naar Bangladesh geweest om de misstanden in de kledingindustrie aan het licht te brengen en bespreekbaar te maken.

Ik wil graag de verbinding zijn tussen mensen in Amstelveen en de gemeenteraad en zie daarbij het contact met jongeren en studenten als een extra uitdaging. Het is belangrijk dat inwoners in Amstelveen zich betrokken en gehoord voelen. Ik wil in het bijzonder oog hebben voor groepen die in de gemeenteraad ondervertegenwoordigd zijn en dan denk ik bijvoorbeeld aan jonge mensen.

4. Maria Vlaar

Mijn naam is Maria Vlaar. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen, die zelfstandig wonen.

Alweer een flink aantal jaren ben ik lid van de ChristenUnie. Ik koos voor de ChristenUnie omdat het programma nauw aansluit bij mijn geloof, mijn mening en bij mijn leefwijze. Wat zeer tot mijn verbeelding spreekt is het oog voor duurzaamheid in economie en ecologie, het rentmeesterschap over de aarde. Hierbij hoort een sociaal gezicht: eerlijk delen met mensen die het minder goed hebben. Kwaliteit gaat voor kwantiteit, alleen zo kan de aarde een leefbare plaats zijn en blijven voor iedereen. De Christen Unie heeft dat goed begrepen.

In de afgelopen periode ben ik drie-en-een-half jaar actief geweest als burgerlid voor de ChristenUnie in de fractie en in de raadscommissie Ruimte Wonen Natuur (RWN). Hier kon ik opkomen voor de eisen die nodig zijn voor de leefbaarheid van het kleine stukje aarde, dat Amstelveen heet. Zo kon ik in mijn eigen omgeving werken aan mijn idealen. Deze activiteit eindigde vorig jaar wegens mijn werkzaamheden als dirigent van het koor van de Titus Brandsmakerk.

U kunt op mij stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik sta als nummer 4 op de lijst van de ChristenUnie

5. Marion Bergema

6. Rikkert Bor

Rikkert (Dirk Simon) Bor is 19 jaar geleden geboren in Amsterdam. In het dagelijks leven is hij fulltime student aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij studeert daar de bachelor Bestuurs en Organisatiekunde. Hij is de jongste lijstkandidaat in Amstelveen. Rikkert is al actief bij de ChristenUnie Amstelveen als fractieassistent en websitebeheerder. Waarden zoals gelijkwaardigheid, eerlijkheid, openheid, waardigheid en naastenliefde staan hoog bij hem in het vaandel.

7. Robert de Graaff

8. Judith Mentink

9. Erik van Dijk

Erik van Dijk (48) woont sinds 2009 in Amstelveen, in de mooie wijk Middenhoven. In zijn studententijd heeft hij ook 2 jaar in Amstelveen gewoond, aan de rand van het Amsterdamse Bos, waar hij nog steeds regelmatig wandelt of fietst.

Erik is getrouwd en heeft twee volwassen dochters. Hij werkt op het landelijke kantoor van de ChristenUnie als afdelingshoofd Opleiding & Advies. Uit volle overtuiging zet hij zich dagelijks in voor deze christelijk-sociale partij, die zich inzet voor een sociale, duurzame en rechtvaardige samenleving, waarin iedereen meetelt en in vrijheid en veiligheid kan leven.

10. Dianne Hoefakker

Dianne (33): “Sinds 2005 woon ik in het fijne Amstelveen. Ik geloof dat de vertegenwoordiging van de ChristenUnie in de gemeenteraad hieraan bijdraagt. Ik heb waardering voor de wijze waarop de ChristenUnie het christendemocratisch gedachtegoed van naastenliefde, vrijheid en duurzaamheid vertaald naar actuele vraagstukken in Amstelveen. In het dagelijks leven ben ik schoolopleider en docent maatschappijwetenschappen op een middelbare school, betrokken bij de Stadshartkerk en woon in Westwijk.”

11. Marjoke Rietveld

12. Aris Leijenhorst

13. Anne van der Kooij

Mijn naam is Anne van der Kooij. In het dagelijks leven ben ik controller bij een zorginstelling.

Er zijn veel dingen die in Amstelveen goed gaan. Wat niet goed gaat is de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Ander gemeentelijk beleid is dringend nodig. Een wachtlijst van 10 jaar voor een huurwoning is slecht beleid. Bovendien dient de gemeente zich harder tegenover Schiphol op te stellen. Geluids- en milieugrenzen moeten worden gehandhaafd om de leefbaarheid van Amstelveen te behouden. Geen uitbreiding van Schiphol voor vakantievluchten.

Ik heb een hart voor vluchtelingen en ben voor een socialer beleid. Verplicht werk mag niet ten koste van een goede opleiding gaan. Een goede opleiding biedt uiteindelijk veel meer kansen voor een goede integratie.

Amstelveen is een fietsvriendelijke gemeente. Deze positie kan verder worden uitgebouwd.

Voor deze dingen zou ik mij graag willen inzetten.

14. Henk Murris

15. Klaas Driebergen

Ik ben Klaas Driebergen, 38 jaar. Ik ben zelfstandig schrijver, redacteur en fotograaf. Ik woon zestien jaar in Amstelveen, en voel mij er thuis. “Amstelveen, zo wel gelegen, Mild bedeeld met Godes zegen”, zo rijmt een prentje uit 1792 dat bij mij aan de muur hangt. Dat vind ik nog steeds raak getypeerd: Amstelveen is een aantrekkelijke plek om te wonen. De ChristenUnie steun ik omdat het een partij is die niet alleen voor de eigen belangen opkomt maar oog heeft voor álle mensen, en zich dus hard maakt voor kwetsbare groepen.

16. Johan van Dalen

17. Lars Grijsen

Lars Grijsen (29) is de lijstduwer van deze lijst. Hij woont sinds 2012 in Amstelveen, samen met vrouw en twee kinderen. Hij is voorganger van de Stadshartkerk in Amstelveen en als ZZP'er ontwikkelt hij websites. Al sinds hij woont in Amstelveen verbaast hij zich erover hoe goed de meeste zaken zijn geregeld in Amstelveen. Het is een groene, welvarende stad met goede voorzieningen. Veel om trots op te zijn. Maar al snel ontdekte hij dat de samenleving in Amstelveen ook een schaduwkant heeft. Niet iedereen komt even goed mee of wordt evengoed gezien. In de 'slaapstad' (deze term wordt op Wikipedia gebruikt) is eenzaamheid een groot probleem, en wat als je niet zo welvarend bent of moeite hebt zelfredzaam te zijn? Daarom beveelt Lars van harte de ChristenUnie aan als een partij die opkomt voor een meer sociale, rechtvaardige en duurzame gemeente.