Houtrook

Houtrookdonderdag 11 februari 2016 21:36

In een van de laatste vergaderingen heeft Maria Vlaar, in de commissie ‘ruimte wonen en natuur’ (RWN) het onderwerp ‘Houtrook’ aan de orde gesteld. Wij hadden een ingezonden brief ontvangen over de overlast die houtrook kan geven. Dat was een goede aanleiding om het college enkele kritische vragen te stellen over dit onderwerp. In de commissie hebben wij naar voren gebracht dat het stoken van hout kan worden ervaren als ‘overlast in de openbare ruimte’. Die overlast kan bestaan uit allerlei gezondheidsklachten.

Onderstaande vragen werden aan het college gesteld:

- Is het college bekend met het feit dat: 

- er mensen zijn, zeker binnen dichtbebouwde gebieden zoals onze gemeente, die zoveel last hebben van het stoken van hout door omwonenden, dat een onoplosbaar conflict dreigt en daardoor de leefsfeer nadelig wordt beïnvloed?

- Bij het stoken van hout minimaal moet worden voldaan aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan ‘goed stoken’?

- Is er binnen onze gemeente aanvullende regelgeving t.a.v. houtstook (bijvoorbeeld in de APV)?

- Hoe wordt in onze gemeente gehandeld bij een serieuze klacht t.a.v. houtstook?

- Zijn er binnen de gemeente functionarissen, mediators, die hulp kunnen bieden bij het oplossen van burenconflicten n.a.v. houtstook?

- Om gezondheidsschade voor omwonenden te beperken; is het college bereid maatregelen te overwegen om bewuster gedrag m.b.t. houtstook bij de burger te bewerkstelligen? Maatregelen kunnen variëren van voorlichting tot een verbod onder nader te bepalen omstandigheden.

- Zo ja, zou u de bevindingen van uw overwegingen willen terug rapporteren?

 Het enige inhoudelijke antwoord dat werd gegeven was, dat buurttoezichthouders kunnen worden ingezet voor hulp bij conflicten. De overige antwoorden waren óf vaag óf een duidelijk ‘nee’. Wij vonden dat een gemiste kans: Het zou niet heel ingewikkeld zijn geweest om bijvoorbeeld een flyer te maken met “10+1 tips voor het stoken van houtkachel en open haard”, een document dat al bestaat en met wat aanpassingen zo uitgegeven zou kunnen worden. Niemand hoeft zijn open haard of houtkachel op te doeken, maar met goed stoken is veel winst te behalen, niet op de laatste plaats ter beperking van milieuschade.

Labels

« Terug

Reacties op 'Houtrook'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.