Evenementencoördinator, intern uit de ambtelijke organisatie

gemeentehuismaandag 01 februari 2016 12:30

16 december jl. heeft de ChristenUnie een motie heeft ingediend over een te benoemen evenementencoördinator. Er komt een evenementencoördinator die alle werk rond de aanvragen van een evenement, afgifte van vergunningen, de veiligheid rond een evenement en klachten van burgers gaat coördineren. De ChristenUnie vindt dat deze coördinator intern, vanuit de eigen ambtelijke organisatie van Amstelveen / Aalsmeer moet komen en dat er niet extern geworven moet gaan worden voor deze functie. Juist nu er een vermindering van de personele sterkte van de ambtelijke organisatie Amstelveen / Aalsmeer zit aan te komen, is het belangrijk om zulke vacatures intern te vervullen. De motie van de ChristenUnie wilde dit bewerkstellingen. De motie werd met 18 tegen 17 stemmen aangenomen. Dat betekent dat het college de motie moet uitvoeren.

Op woensdag 27 januari jl. is daarover een gesprek geweest tussen de gemeentesecretaris en het hoofd van de afdeling en de voorzitter van de fractie van de ChristenUnie. Afgesproken is dat er intern binnen de eigen ambtelijke organisatie wordt geworven voor deze functie en dat er een uiterste inspanning door het management zal worden gedaan, om de functie van uit de eigen organisatie in te vullen. De ChristenUnie is blij dat we door deze motie een bijdrage hebben kunnen leveren om, juist een voor de burgers van Amstelveen “zichtbare” functie als de evenementencoördinator, intern te laten opvullen. Dit in het belang van het invullen van nieuwe banen door mensen uit de eigen organisatie van Amstelveen / Aalsmeer.    

Labels

« Terug

Reacties op 'Evenementencoördinator, intern uit de ambtelijke organisatie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.