Voorstel parkeren Randwijck: slecht raadsvoorstel

Betaald parkerenmaandag 01 februari 2016 16:09

De fractie van de ChristenUnie zal in de gemeenteraadsvergadering van 3 februari a.s. tegen het raadsvoorstel “Invoeren van betaald parkeren in een gedeelte van Randwijck” stemmen.

“Dit is een slecht en niet goed onderbouwd raadsvoorstel. Het raadsvoorstel is gebaseerd op uitkomsten van een enquête onder de bewoners van Randwijck. Er kunnen echter grote vraagtekens worden gezet bij de wijze waarop de enquête heeft plaatsgevonden. Deze enquête kan dan ook zeker niet representatief worden genoemd. Om die reden zal de fractie van de ChristenUnie de wethouder vragen om het raadsvoorstel terug te nemen. Als de wethouder dat niet doet, overweegt de fractie van de ChristenUnie om een hoofdelijke stemming te vragen en zelf tegen het raadsvoorstel te stemmen“, aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie.

Om betaald parkeren te kunnen invoeren moet volgens de Parkeernota een meerderheid van de bewoners in het potentiële vergunning gebied voor invoering van parkeerregulering zijn. Daaraan wordt voldaan als minimaal 50% + 1 van de geënquêteerden voor invoering van parkeerregulering is. Het raadsvoorstel voorziet in betaald parkeren in een zeer beperkt gedeelte van Randwijck. De keuze voor dit gedeelte is gebaseerd op de uitkomst van een enquête die slechts door een gedeelte van de bewoners van de wijk is ingevuld.

“De uitkomst van deze enquête kan niet als maatgevend worden beschouwd voor de wens van de bewoners van de hele wijk Randwijck. De ChristenUnie is daarom van mening dat niet de uitkomst van deze enquête, maar met name de parkeerdruk in de straten van de wijk Randwijck, maatgevend zou moeten zijn voor de vraag of er betaald parkeren wordt ingevoerd. Uit de commotie die na het bekend worden van dit raadsvoorstel onder de bewoners van de wijk Randwijck is ontstaan, blijkt wel dat dit raadsvoorstel weinig doordacht is en zeker niet recht doet aan de parkeer-problematiek in de gehele wijk Randwijck. De wethouder doet er daarom goed aan dit raadsvoorstel terug te nemen en op korte termijn met een raadsvoorstel te komen dat de parkeerproblematiek in de hele wijk Randwijck oplost. Nu het huidige raadsvoorstel daarin niet voorziet zal de fractie van de ChristenUnie - als de  wethouder het raadsvoorstel niet terugneemt - tegen dit raadsvoorstel stemmen, in afwachting van een raadsvoorstel dat de parkeerdruk in de hele wijk Randwijck aanpakt. Ook overweegt de fractie van de ChristenUnie om een hoofdelijke stemming over dit raadsvoorstel aan te vragen, omdat wij het van belang vinden dat ieder raadslid zich uitspreekt over de slechte onderbouwing van dit raadsvoorstel”, aldus Bert de Pijper.    

Labels

« Terug

Reacties op 'Voorstel parkeren Randwijck: slecht raadsvoorstel'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.